Dariusz Piórkowski SJ
Grzech zmienił nasze postrzeganie świata, Boga, człowieka. Wykoślawił nasz sposób myślenia i czucia. By zobaczyć, co się wydarzyło i pozostało w nas trwały ślad, cofnijmy się do początku, czyli do Adama i Ewy.
Grzech zmienił nasze postrzeganie świata, Boga, człowieka. Wykoślawił nasz sposób myślenia i czucia. By zobaczyć, co się wydarzyło i pozostało w nas trwały ślad, cofnijmy się do początku, czyli do Adama i Ewy.