Tego dnia świętują

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia
Obchodzi imieniny:
1 stycznia

Jest to imię sztuczne, które upowszechniło się w Polsce w wyniku błędnego odczytania słowiańskiego imienia złożonego Miecisław / Mietsław, zapisywanego Mieczsław. W wyniku skojarzenia pierwszego członu z mieczem (zamiast z czasownikiem mietać -rzucać-) dziś bywa imię rozumiane jako 'sławny mieczem'....

Zobacz więcej o: Mieczysław
Obchodzi imieniny:
1 stycznia

Imię żeńskie utworzone od imienia Mieczysław. Jest to imię sztuczne, które upowszechniło się w Polsce w wyniku błędnego odczytania słowiańskiego imienia złożonego Miecisław / Mietsław, zapisywanego Mieczsław. W wy­niku skojarzenia pierwszego członu z mi­e­czem (za­miast z czasownikiem mietać -rzu­cać-)...

Zobacz więcej o: Mieczysława
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
20 września

Dawniej przyjmowano (m.in. Jan Matejko) wyjaśnienie, że jest to zniekształcona forma imienia Mieczysław, lecz imię Mieczysław jest zniekształconą formą imienia Miecisław.Inną teorię proponował Andrzej Bańkowski, który sugerował (w oparciu o kroniki ruskie i najstarsze zapisy łacińskie i arabskie), że...

Zobacz więcej o: Mieszko
Obchodzi imieniny:
1 stycznia
Obchodzi imieniny:
1 stycznia

Jest to imię germańskie, złożone z członów: wille- 'chęć, wola' i -helm 'opieka, pomoc'. Było to częste imię w rodzinach dynastycznych Niemiec, Anglii, Holandii. Obok formy męskiej imienia w użyciu jest też forma żeńska - Wilhelmina. Imię to pojawia się w Polsce w w. XIV, ale nigdy nie osiąga większej...

Zobacz więcej o: Wilhelm
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
10 stycznia,
6 kwietnia,
28 maja,
8 czerwca,
24 czerwca,
25 czerwca,
5 lipca,
2 września