Tego dnia świętują

Imię pochodzenia germańskiego (anglo-saskiego); złożone jest z elementów: aelf- / alp- / alf- / elf- 'elf' i -raed (-rad / -rat) 'rada, konsylium'. Czasem drugi człon identyfikuje się ze słowem -frid / -fritu 'oszańcowanie, twierdza, pokój'. W Polsce imię znane od w. XIX w związku z modą angielską...

Zobacz więcej o: Alfred
Obchodzi imieniny:
4 lipca,
19 lipca,
4 sierpnia,
14 sierpnia,
14 grudnia

Jest to żeńska forma imienia greckiego Athanásios 'nieśmiertelny' (zob. ATANAZY). Wypada tu zauważyć, że w literaturze hagiograficznej imię Atanazja występuje nieraz na przemian z imieniem Anastazja. Nie należy zbyt radykalnie rozgraniczać tych imion. Atanazja, wdowa (dwukrotnie). Była najpierw anachoretką,...

Zobacz więcej o: Atanazja
Obchodzi imieniny:
14 sierpnia,
9 października
Obchodzi imieniny:
14 sierpnia

Imię męskie późnogreckie. Eusébeios to pierwotnie przymiotnik użyty dla określenia jednego z miesięcy na cześć cesarza rzymskiego Antonina Piusa (= Pobożnego). Gramatycznie utworzony jest od starszego przymiotnika eusebés 'pobożny, sprawiedliwy'. Ze średniowiecza spotykamy u nas tylko jednego księdza...

Zobacz więcej o: Euzebiusz
Obchodzi imieniny:
31 stycznia,
12 lipca,
2 sierpnia,
14 sierpnia,
26 września,
3 października,
16 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od stopnia najwyższego przymiotnika kalós, --, -ón 'piękny, dobry' (forma kállistos 'bardzo dobry, bardzo piękny'). W łacinie imię to występuje w formach Callistus lub Callixtus. Było to częste imię niewolników. W Polsce imię to poświadczone jest w formie...

Zobacz więcej o: Kalikst
Obchodzi imieniny:
14 sierpnia,
14 października

Imię pochodzenia greckiego; żeński odpowiednik męskiego imienia KALIKST. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Callixta, wł. Callista. Kaliksta, męczennica z Cezarei Kapadockiej. Nie znały jej martyrologia Hieronimiańskie, Adona i Usuarda, ale wspominali Beda, Raban Maur i Martyrologium Rzymskie. Miała być towarzyszką...

Zobacz więcej o: Kaliksta
Obchodzi imieniny:
14 sierpnia,
14 października

Imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, od słowa mqqabhak 'młot'. W Biblii wielokrotnie wspominane, zwłaszcza w Księgach Machabejskich. W hagiografii jest też to imię zlatynizowaną postacią irlandzkiego imienia Gilda-Machai-Beo (+ 1174). Odpowiedniki obcojęz. łac. Machabeus, ang. Machabees, Machabeo,...

Zobacz więcej o: Machabeusz
Obchodzi imieniny:
14 sierpnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego: Maximilianus, genetycznie wtórne cognomen od formy Maximillus, która jest spieszczeniem imienia Maximus (por. MAKSYM). Było to częste imię w książęcych rodach Niemiec i Austrii. W Polsce pojawia się dość późno. Ostatnio daje się zauważyć niewielki wzrost popularności...

Zobacz więcej o: Maksymilian
Obchodzi imieniny:
29 maja,
14 sierpnia,
12 października,
27 listopada