Tego dnia świętują

Jest to imię biblijne, wywodzące się z hebrajskiego Jaaqob - 'niech Bóg strzeże'. Ludowa etymologia łączy je z rzeczownikiem aqueb 'pięta' (aluzja do Rdz 25, 26: -zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub-). Warto dodać, że to samo imię odnaleziono też w Mezopotamii,...

Zobacz więcej o: Jakub
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
14 marca,
3 kwietnia,
17 kwietnia,
30 kwietnia,
1 maja,
6 maja,
1 czerwca,
5 lipca,
13 lipca,
25 lipca,
6 sierpnia,
21 października,
28 listopada

Wywodzi się z języka greckiego. Greckie Christophóros to użyty w charakterze imienia własnego przymiotnik christophóros, spotykany w dwóch znaczeniach: 1) 'przynoszący, rodzący Chrystusa' (jako przydawka do Betlejem) oraz 2) 'noszący (w sobie), wyznający Chrystusa'. Formalnie imię to przypomina stare...

Zobacz więcej o: Krzysztof
Obchodzi imieniny:
2 marca,
15 marca,
25 lipca
Obchodzi imieniny:
25 lipca
Obchodzi imieniny:
25 lipca
Obchodzi imieniny:
25 lipca

Imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik wtórnego cognomen Valentinus (Valentina). Sufiks -inus (-ina) pełnił funkcję spieszczającą lub posesywną (wskazywał na przynależność do kogoś). Valentina to 'mała, kochana Valentia' lub 'córka Valentiusa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Valentina, ang.,...

Zobacz więcej o: Walentyna
Obchodzi imieniny:
25 lipca