Tego dnia świętują

Średniowieczne imię łacińskie powstałe w kręgach zakonnych. Utworzone zostało ze złożenia czasownika amo, are 'kochać' w części pierwszej i rzeczownika Deus 'Bóg' w części drugiej. Imię Amadeus było popularne szczególnie w Sabaudii. Nosił je jako drugie imię Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), słynny...

Zobacz więcej o: Amadeusz
Obchodzi imieniny:
30 marca,
12 września,
27 września

Jest to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się ze spieszczenia imienia AMALBERGA lub AMELBERGA. W Polsce imię to było mieszane z imieniem Emilia pochodzącym z łaciny (od gentilicium Aemilia). Formami spieszczonymi są: Amela, Mela, Amelka, Melka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Amelia, Amalia, ang....

Zobacz więcej o: Amelia
Obchodzi imieniny:
30 marca,
10 lipca

Imię żeńskie, dawniej w Polsce nie spotykane. Dziwnym zrządzeniem losu, znane w średniowieczu imię męskie Anioł (z łac. Angelus), od którego wywodzi się śląskie nazwisko Anioła, wyszło całkiem z użycia, natomiast pojawiło się, zapewne w XVIII w., żeńskie imię Aniela z włosko-łac. Angela. Biorąc dosłownie...

Zobacz więcej o: Aniela
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
27 stycznia,
28 marca,
30 marca,
1 maja,
31 maja,
10 lipca,
18 listopada
Obchodzi imieniny:
30 marca

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Jest to imię przyjęte z języka łacińskiego, tzw. imię teoforyczne. Pierwotnie brzmiało Quirinus (bóg Sabinów); należał on do tzw. bóstw wyższego rzędu (Iupiter, Mars, Quirinus). Prawdopodobnie nazwa tego boga wiąże się z nazwą obywateli rzymskich (Quirites) i pierwotnie służyła do określenia pokojowego...

Zobacz więcej o: Kwiryn
Obchodzi imieniny:
30 marca,
4 czerwca
Obchodzi imieniny:
30 marca,
4 czerwca