Tego dnia świętują

Żeńska forma imienia AMAT. Odpowiedniki obcojęz.: łac., wł. Amata, fr. Aimée. Święte lub błogosławione, które pod tym imieniem pojawiaja się w repertoriach hagiograficznych, tworzą w nich grupkę złożoną z czterech osób. Tu tylko o jednej, lepiej znanej: Amata z Asyżu. Urodziła się ok. r. 1200, a była...

Zobacz więcej o: Amata
Obchodzi imieniny:
5 stycznia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, częste wśród królów angielskich. W pierwszym członie zawarty jest element ed- / ead- / aud- / ot- 'dobrobyt, posiadłość, majątek, dziedzictwo' (por. Edgar, Edmund). Drugim członem jest element -wart / -ward 'opiekun, obrońca, stróż'. Całość może znaczyć 'stróż...

Zobacz więcej o: Edward
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
18 marca,
13 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z pierwotnego cognomen Aemilianus, utworzonego za pomocą sufiksu -anus od nomen gentilicium Aemilius. Emilian (Aemilianus) to pierwotnie 'należący do Emiliusza, przyjęty do rodu (przez adopcję) Aemilia'. Było to jedno z chętniej używanych kognominów,...

Zobacz więcej o: Emilian
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
31 lipca,
8 sierpnia,
21 sierpnia,
11 października,
6 grudnia
Obchodzi imieniny:
5 stycznia
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
8 sierpnia,
11 października,
14 listopada

Wywodzi się od imienia Anna.Anna to imię pochodzenia hebrajskiego (hebr. han­nah - łaska), jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Swoją popularność zawdzię­cza św. Annie - matce NMP. Przejęte do Polski wcześnie, najpierw w rodzinie książąt śląskich (Anna - córka Bolesława Łysego, ks. legnic­kiego,...

Zobacz więcej o: Hanna
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
29 stycznia,
26 lipca

To oboczna forma imienia semickiego SZYMON. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Simeon, gr. Sime-n, Sime-n-s, ang., niem. Simeon, fr. Siméon, wł. Simeone. Licząc się z dwiema postaciami tego imienia: Symeon i Szymon - taki podział zaistniał w wielu językach i w wielu ujęciach hagiograficznych - wymienić możemy...

Zobacz więcej o: Symeon
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
16 lutego,
18 lutego,
10 maja,
23 maja,
1 czerwca,
6 czerwca,
3 sierpnia,
8 października

Jest to imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, występujące w dwóch formach: Symeon (hebr. Shime'-n) i Szymon (hebr. Shim'-n). Znaczeniem imienia jest 'Jahwe wysłuchał'. Forma Sim-n / S-mon powstała w epoce hellenizmu, kiedy identyfikowała się z greckim imieniem Sim-n, będącym w użyciu również w Rzymie....

Zobacz więcej o: Szymon
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
6 lutego,
16 lutego,
24 marca,
20 kwietnia,
16 maja,
18 lipca,
3 września,
14 września,
28 października

Imię pochodzenia greckiego Telesphóros 'doprowadzony rzecz do końca; doprowadzony do doskonałości'. W polskich źródłach poświadczone już w w. XV, ale większą popularność uzyskało w w. XIX, zwłaszcza na Kresach Wschodnich. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Telesphorus, fr. Télesphore, hiszp.,...

Zobacz więcej o: Telesfor
Obchodzi imieniny:
5 stycznia
Obchodzi imieniny:
5 stycznia