Szukana litera: "f"

W Polsce używane jako imię zakonne. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Faustinianus, ang. Faustinian, niem. Faustinianus, wł. Faustiniano. Jedynie dwóch świętych tego imienia pojawia się w martyrologiach. Pomijamy tu tego, który występuje w grupie męczenników z Numidii; nic o nim ponadto nie wiemy. Bardziej...

Zobacz więcej o: Faustynian
Obchodzi imieniny:

Jest to imię żeńskie pochodzenia greckiego, gdzie Phoíb- było imieniem kilku kobiecych postaci mitycznych. U podstaw tego imienia leżał przymiotnik ph-ibos 'czysty, jasny'. Męska forma ph-ibos znana jest jako jeden z przydomków Apollona - Promienisty. Nie jest zatem wykluczone, że imiona kobiet nawiązują...

Zobacz więcej o: Feba (Febe)
Obchodzi imieniny:

Jest to imię łacińskie, genetycznie cognomen utworzone na bazie greckiego imienia Phoebus (epitet Apollona) 'świetlisty, promienisty, czysty' za pomocą sufiksu -dius pełniącego funkcję patronimiczną. Febadiusz to 'należący do Phoebusa, syn Phoebusa'. W Polsce jako imię nie używane. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Febadiusz
Obchodzi imieniny:

Imię to wywodzi się z języka łacińskiego, od imienia boga Febrosa (łac. Februus), którego Rzymianie czcili jako Plutona. Febronea byłaby pierwotnie 'osobą poświęconą bogu Febrosowi'. W Rzymie było w użyciu imię żeńskie Febronia, jak i męskie Febronius oraz pochodne od niego Febronianus. W Polsce notowane...

Zobacz więcej o: Febronia
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen, którego podstawę stanowi przymiotnik w stopniu najwyższym: felicissima 'najszczęśliwsza'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Felicissima. Święta, która nosić miała to imię, trzykrotnie pojawia się w martyrologiach: 26 maja, 12 sierpnia i 24...

Zobacz więcej o: Felicissima
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen dla mężczyzny (dla kobiety Felicissima). Jego podstawę stanowi wyraz pospolity felix, -icis, w stopniu najwyższym: felicissimus 'najszczęśliwszy, błogosławiony'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Felicissimus. W rocznikach kościelnych pojawia...

Zobacz więcej o: Felicissimus
Obchodzi imieniny:

Jest to imię żeńskie pochodzące z języka łacińskiego. Utworzone zostało na zasadzie analogii do imion żeńskich od nomen gentilicium (por. Cornelius: Cornelia). Znaczenie imienia to samo, co imienia FELIKS. W Polsce poświadczone w l. 1341 i 1470 w formie Felicyja, Filicyja (zdrobnienie Filka). W XVIII...

Zobacz więcej o: Felicja
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
7 marca,
27 kwietnia

To łacińskie imię utworzone zostało jako pochodne od Felix (por. FELIKS). Imię Felicjan występowało w Polsce obok imienia Feliks (pisane Felix), które najczęściej pojawiało się w kontekstach łacińskich. Od XV w. zaczyna się w Polsce używać kalki imienia Felicjan (Felicianus), którą jest Szczęsny. Do...

Zobacz więcej o: Felicjan
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
7 marca,
27 kwietnia,
9 czerwca,
29 października
Obchodzi imieniny:
9 czerwca,
29 października
Obchodzi imieniny:
6 sierpnia