Szukana litera: "h"

Jest to imię germańskie, oboczna forma imienia HAIMO. W piśmiennictwie występują też inne formy tego imienia, takie jak: Aymo, Aimon, Hamo. Postać Hamon (z -n) pochodzi z przypadków zależnych, podobnie jak w imieniu Otton (wobec Otto). W Polsce imię nie używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hamo, Hamon,...

Zobacz więcej o: Hamon
Obchodzi imieniny:

Wywodzi się od imienia Anna.Anna to imię pochodzenia hebrajskiego (hebr. han­nah - łaska), jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Swoją popularność zawdzię­cza św. Annie - matce NMP. Przejęte do Polski wcześnie, najpierw w rodzinie książąt śląskich (Anna - córka Bolesława Łysego, ks. legnic­kiego,...

Zobacz więcej o: Hanna
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
29 stycznia,
26 lipca

To znane z historii starożytnej imię wywodzi się z języka punickiego, w którym Hhanîbaal było imieniem teoforycznym, o znaczeniu 'łaska Baala' lub 'Baal jest łaskawy'. Grecy transkrybowali je jako Anníbas. Nosił to imię słynny wódz kartagiński (247-183 przed Chr.), syn Hamilkara Barkasa. Postać Hannibala...

Zobacz więcej o: Hannibal
Obchodzi imieniny:
Obchodzi imieniny:
17 marca

Imię złożone pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy występuje element har- (swn. heri) 'wojsko', a jako drugi -wolf / -wulf 'wilk'. Może występować też w formach obocznych: Harloff, Herloff, Herleff. W Polsce nie poświadczone. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hariolfus, Hariulfus, niem. Hariolf,...

Zobacz więcej o: Hariolf (Hariulf)
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hart- / hard- 'mocny, silny, odważny, zuchwały' i -mann 'człowiek, mężczyzna'. W Polsce występuje jako nazwisko. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hartmanus, Hartmannus, Artmannus, fr. Harmand, Armand, niem. Hartmann, Hasse. Hartman, biskup Bressanone (Brixen)....

Zobacz więcej o: Hartman
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: hart- / hard- 'mocny, silny, odważny, zuchwały' i -wig / -wich 'walka, wojna'. W Polsce znane jako nazwisko. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hartvicus, Hartvigus, Hardvicus, niem. Hartwig, Hertwig, Hartwich. Hartwig, arcybiskup Salzburga. Wywodził...

Zobacz więcej o: Hartwig
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: had- / hat- 'bitwa, walka' oraz -brand 'miecz'. W Polsce imię nie zaświadczone. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hatebrandus, Hatebrand, niem. Hatubrand, Hatebrand, Hadbrand. Hatebrand z Oldenklooster. Był założycielem tego opactwa, nazywanego w średniowieczu...

Zobacz więcej o: Hatebrand
Obchodzi imieniny:

Imię żeńskie pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hat- / had- 'wojna, walka' i -muot 'sens, myśl, rozum'. W Polsce imię nie zaświadczone. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hatumoda, Hathumoda, niem. Hathumoda. Hatumoda, ksieni z Gandersheim. Urodziła się około r. 840 jako córka hrabiego Ludolfa...

Zobacz więcej o: Hatumoda
Obchodzi imieniny:

Imię germańskie (skandynawskie), skrócenie od imion dwuczłonowych z pierwszym członem hadu- / had- 'walka' (np. Hadmar). W XIX w. upowszechnione w Niemczech. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hedda, Edda, niem. Hedda. Było co najmniej dwóch świętych anglosaskich tego imienia. Bardziej znanym, niejako wybitniejszym...

Zobacz więcej o: Hedda
Obchodzi imieniny: