Szukana litera: "l"

Imię pochodzenia germańskiego, którego pierwotna forma Landowin, później Landwin jest złożona z elementów: Lando- 'kraj, region' i -win / -uin 'przyjaciel'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Landuinus, Lanuinus, fr. Lanuin, Landouin, niem. Landwin, Landewin. Lanuin, kartuz. Pochodził z Normandii, ale studia...

Zobacz więcej o: Lanuin
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen, w którego funkcji został użyty przymiotnik pospolity largus 'hojny, szczery, szczodry, obfity'. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Largus.

Zobacz więcej o: Larg(Us)
Obchodzi imieniny:

Jest to imię żeńskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od nazwy antycznego miasta Larissa (w świecie starożytnym istniało 8 miast o tej nazwie). Forma Lara stanowi zdrobnienie od Larysy Nosiła je wczesna święta kościoła wschodniego i dzięki niej imię to za pośrednictwem prawosławia dotarło do języków...

Zobacz więcej o: Larysa
Obchodzi imieniny:
26 marca

Imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się ze starego cognomen Latuinus, utworzonego od pierwotnego cognomen Latus 'szeroki, rozległy'. Możliwe jednak, że jest to imię germańskie, złożone z członów: Land- / Lant- 'kraj, region' i -win / -uin 'przyjaciel'. Wtedy można by je uważać za oboczną formę...

Zobacz więcej o: Latuin
Obchodzi imieniny:

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen, w którego funkcji użyty został przymiotnik lautus 'czysty, przyzwoity, doskonały, dostojny'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Lautus, Laudus, Laudo, Lauto, fr. Lô, Laud. Laudo, biskup Coutances. Na stolicy tej zasiadał w pierwszej połowie VI stulecia....

Zobacz więcej o: Laudo
Obchodzi imieniny:

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: Laud- / Laut- (swn. hl-t) 'sławny, głośny' i -mar 'sławny, szlachetny, znakomity'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Laudomarus, Laudemarus, fr. Laumer, niem. Laudomar, Laudemer, Laumer. Laudomar, opat z Corbion. Wedle Vita, sporządzonej w IX w., urodził...

Zobacz więcej o: Laudomar
Obchodzi imieniny:

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego; oznaczało pierwotnie kobietę pochodzącą z Laurentum koło Rzymu. Popularnie wiązane jest z łac. laurus 'warzyn' w znaczeniu 'uwieńczona wawrzynem'. Od czasów Renesansu uważane za imię poetyczne, jako że Petrarka poświęcił swojej ukochanej Laurze specjalny cykl sonetów....

Zobacz więcej o: Laura
Obchodzi imieniny:
17 czerwca

To imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiednik cognomen Laurentinus (zob. LAURENTYN). W Polsce używane bywa obecnie jako imię zakonne. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Laurentia, niem., wł. Lorenza.

Zobacz więcej o: Laurencja
Obchodzi imieniny:
17 czerwca,
8 października,
18 grudnia
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
3 czerwca,
22 lipca,
10 sierpnia,
5 września,
28 września
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
6 czerwca,
27 lipca,
23 sierpnia,
21 września,
14 listopada