Festiwal DNA

Festiwal DNA

Od 16 do 22 marca 2015r. odbędzie się w Chrzanowie już po raz trzeci, na Wielki Post Festiwal DNA.

Rokroczny festiwal, na którym w ciągu tygodnia organizowane są konferencje ekumeniczne, spotkania biblijne oraz koncerty uwielbienia Najwyższego. Festiwal promowany jest krótkim tekstem: Wśród wszystkich dzieł Bożych, jedno jest szczególne - to człowiek. Każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy mamy jednego Architekta i Stworzyciela - Boga, Ojca, Abbę. Każdy z nas ma boskie DNA. Podczas tygodnia DNA pragniemy odszukiwać Boże DNA w sobie, poznać, co to znaczy być stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, a także odnajdować zagubioną w Edenie komunię z naszym Stwórcą. Stąd Festiwal DNA jest zachętą, by Dostrzec Naszego Architekta!

Program

POCHYLENIE NAD SŁOWEM
16.03. (poniedziałek), 18.00 - Pochylenie nad Słowem - Przypowieść o miłosiernym samarytaninie Parafia św. Mikołaja, ul. Mickiewicza 7 (I piętro)
17.03. (wtorek), 18.00 - Pochylenie nad Słowem - Przypowieść o ojcu miłosiernym,
Oratorium Domu Katechetycznego, ul. Kusocińskiego 4
19.03. (czwartek), 18.00 - Pochylenie nad Słowem - Przypowieść o talentach

KCh Baptystów, ul. Oświęcimska 63a 
Ewangelia jest Bożą, Dobrą Nowiną o zbawieniu i Królestwie Bożym, które jest dostępne dla każdego, kto uwierzy, zaufa i uzna Jezusa Panem swojego życia. Jest natchnioną przez Boga, pożyteczną i praktyczną wskazówką "jak żyć". Jest w niej moc zwycięstwa nad grzechem i złem. Jest wreszcie zapowiedzią, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie na ziemię. Spotkanie z Ewangelią jest spotkaniem z Prawdą i nowym życiem.

Spotkanie z Ewangelią, to pochylenie się nad mądrym i życiodajnym Słowem Chrystusa. Tematem naszych spotkań będą trzy znane przypowieści: Przypowieść o miłosiernym samarytaninie, przypowieść o ojcu miłosiernym i przypowieść o talentach.

KONFERECNJA NABIERZ DUCHA

21.03. (sobota), 18.00 - Konferencja "Nabierz Ducha": Śmierć i Zmartwychwstanie,
KCh Baptystów, ul. Oświęcimska 63a

Głosić będą: Krzysztof Demczuk (Wspólnota Metanoia - eucharystyczny płomień), Radosław Siewniak (Stowarzyszenie Do Źródła), Artur Pawłowski (Street Church w Calgary, Kanada).
Uwielbienie poprowadzi diakonia muzyczna Wspólnoty Metanoia z Jaworzna.

Podczas konferencji "Nabierz Ducha" stajemy przed Tym, który otworzył nasze oczy, żebyśmy mogli Go zobaczyć, otworzył nasze uszy, abyśmy mogli usłyszeć Jego głos, otworzył nasze serca, abyśmy mogli Go przyjąć, otworzył nasz umysł, aby w tym umyśle dokonać przemiany, abyśmy zaczęli inaczej myśleć, myśląc o Nim.

Słowa "Nabierz ducha" zostały zaczerpnięte z Księgi Aggeusza. Zasadniczą treścią tej księgi jest wezwanie całego Izraela do odbudowy świątyni, której odnowa wobec niesprzyjających okoliczności i narastających trudności została zaniechana i odłożona na lepsze czasy. Zamiast świątyni lud Boży wybudował sobie wobec tego, w międzyczasie, wygodne domy. Bóg wezwał jednak swój lud do pilnej odbudowy Jego świątyni, chcąc przez nią objawić światu swoją chwałą i udzielić zbawienia wszystkim narodom. Cały Izrael usłyszał wówczas przekazane przez proroka Aggeusza słowa od Boga: "Nabierzcie ducha, pracujcie, bo Ja jestem z wami".

Wierzymy, że podobnie, jak kiedyś Bóg wzywał Izrael do odbudowy świątyni, tak dzisiaj wzywa wszystkich chrześcijan do odbudowy Kościoła, jako świątyni, w której On dozna czci i chwały. Aby tak się stało, chcemy, jako chrześcijanie stanąć do budowy razem, przekraczając granice podziału i łamiąc mury nieufności, strachu i uprzedzenia. Wierzymy, że pomimo trudności, wznosząc się ponad różnice, stając w jedności wspólnego pragnienia szukania woli Boga, modląc się i słuchając Słowa Bożego, możemy rozpocząć budowę nowej rzeczywistości dla Kościoła i dla świata.

Wierzymy, że możemy być narzędziem w rękach Boga przygotowującym drogę na przyjście Chrystusa. Wierzymy, że możemy być jednocześnie inspiracją dla siebie nawzajem poprzez odkrywanie w sobie bogactwa Bożego dziedzictwa, którym jesteśmy obdarowani. Dlatego chcemy wspólnie ogłaszać, "że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca" (Flp. 2,11). Razem chcemy stać się świątynią, w której On dozna uwielbienia, a przez którą świat pozna, że Jezus jest Mesjaszem.

"Nabierz Ducha" jest zorientowane na trzy zasadnicze cele, trzy składniki harmonijnego trójgłosu: uwielbienie Boga, jedność Kościoła oraz ewangelizację.
Na konferencję zapraszamy wszystkich, bez względu na nazwę wspólnoty, zboru czy parafii. Spotkania mają być przestrzenią dla budowy jedności chrześcijan oraz miejscem przemiany, metanoi w spotkaniu ze Zmartwychwstałym.

KONCERT

22.03. (niedziela), 18.00 - Koncert Psalmów Małgorzaty Hutek - Ufam Tobie,
sala teatralna w MOKSiR, ul. Broniewskiego 4  

Małgorzata Hutek: wokalistka jazzowa, autorka tekstów. Uczestniczyła w wielu muzycznych projektach, m. in. w Festiwalu Muzyki Filmowej w Łodzi, gdzie współpracowała m.in. z Krzysztofem Herdzinem oraz w koncercie ku pamięci Bogusława Meca "Na pozór" realizowanym dla TVP2 i Jedynki Polskiego Radia. Jej koncerty można było usłyszeć m.in. na festiwalu Miastograf 2009 wzabytkowej hali EC1 w Łodzi, Geyer Music Factory 2011 oraz na deskach Filharmonii Łódzkiej podczas otwarcia Nowego Roku Kulturalnego Województwa Łódzkiego.

Projekt Ufam Tobie - zrodził się w wyniki osobistego doświadczenia wokalistki z Psalmami Dawidowymi. Ufam Tobie, to pewnego rodzaju świadectwo, czasem bardzo osobistych przeżyć i doświadczeń obecności Boga w jej życiu. Udziela się to także słuchaczom, poruszonym głębią tekstów, a także niezwykle interesującą warstwą muzyczną. W projekt zaangażowana jest czołówka polskiej młodej sceny jazzowej. Z pewnością Psalmy w ich wykonaniu nabierają zupełnie nowych kolorów i znaczeń, stając się opowieścią o życiu, o życiu każdego z nas.
Projekt “Ufam Tobie" składa się z Psalmów Dawidowych, a także fragmentów Pieśni nad Pieśniami.

Festiwal DNA - zdjęcie w treści artykułu

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Festiwal DNA
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.