Publikujemy tekst rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, obchodzony 8 marca 2019 roku.
Publikujemy tekst rozważania Drogi Krzyżowej na Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, obchodzony 8 marca 2019 roku.
2 lata temu
DEON.pl / kw
Wykorzystywanie seksualne małoletnich to ogromne zło, ale są ludzie, którzy wiedzą, co może zrobić każdy z nas.
Wykorzystywanie seksualne małoletnich to ogromne zło, ale są ludzie, którzy wiedzą, co może zrobić każdy z nas.
2 lata temu
KAI / kw
Sprawdź, czy w twojej miejscowości możesz dołączyć do modlitwy pokutnej - wynagradzającej za grzechy pedofilii w Kościele. Ta modlitwa może wiele zmienić.
Sprawdź, czy w twojej miejscowości możesz dołączyć do modlitwy pokutnej - wynagradzającej za grzechy pedofilii w Kościele. Ta modlitwa może wiele zmienić.
2 lata temu
Adam Żak SJ / Anna Goc
"Wszystko, co wiemy albo będziemy wiedzieli o liczbie zgłoszeń lub skazań, może się okazać wierzchołkiem góry lodowej" - mówi Adam Żak SJ.
"Wszystko, co wiemy albo będziemy wiedzieli o liczbie zgłoszeń lub skazań, może się okazać wierzchołkiem góry lodowej" - mówi Adam Żak SJ.
2 lata temu
Więź / sz
- Nierzetelność "raportu" Fundacji "Nie lękajcie się" jest ceną płaconą za to, że Kościół w Polsce nie zbadał i nie przedstawił skali i przyczyn wykorzystywania seksualnego w naszym kraju, nie przeanalizował powodów braku odpowiednich reakcji w przeszłości, nie zastanawiał się, dlaczego wciąż zdarzają się sytuacje niewłaściwych reakcji przełożonych kościelnych" - mówi Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum.
- Nierzetelność "raportu" Fundacji "Nie lękajcie się" jest ceną płaconą za to, że Kościół w Polsce nie zbadał i nie przedstawił skali i przyczyn wykorzystywania seksualnego w naszym kraju, nie przeanalizował powodów braku odpowiednich reakcji w przeszłości, nie zastanawiał się, dlaczego wciąż zdarzają się sytuacje niewłaściwych reakcji przełożonych kościelnych" - mówi Ewa Kusz, wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum.
2 lata temu
cod.ignatianum.edu.pl / ml
Nowa odsłona zawiera między innymi pełną baza danych delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci i młodzieży w Polsce.
Nowa odsłona zawiera między innymi pełną baza danych delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci i młodzieży w Polsce.
2 lata temu
Ewa Kusz / Centrum Ochrony Dziecka
"Od przełożonych kościelnych oczekuję, aby podjęli działania. Nie ma alternatywy dla przejrzystej i odważnej komunikacji opartej na wyzwalającej mocy prawdy" - pisze Ewa Kusz z Centrum Ochrony Dziecka.
"Od przełożonych kościelnych oczekuję, aby podjęli działania. Nie ma alternatywy dla przejrzystej i odważnej komunikacji opartej na wyzwalającej mocy prawdy" - pisze Ewa Kusz z Centrum Ochrony Dziecka.
3 lata temu
KAI / pch
Książka pod tym tytułem, pod redakcją ks. Adama Żaka SJ i Ewy Kusz, stanowi cenną publikację, najszerzej jak dotąd omawiającą problem seksualnego wykorzystywania małoletnich w Kościele oraz zasady prewencji wobec tego typu przestępstw.
Książka pod tym tytułem, pod redakcją ks. Adama Żaka SJ i Ewy Kusz, stanowi cenną publikację, najszerzej jak dotąd omawiającą problem seksualnego wykorzystywania małoletnich w Kościele oraz zasady prewencji wobec tego typu przestępstw.
3 lata temu
AIK / Wydawnictwo Ignatianum / pch
Z całej książki tchnie szczera troska o dobro najmłodszych oraz o przejrzystość tych, którzy im w Kościele posługują. Problem wykorzystywania seksualnego opisywany jest m.in. na doświadczeniu polskim.
Z całej książki tchnie szczera troska o dobro najmłodszych oraz o przejrzystość tych, którzy im w Kościele posługują. Problem wykorzystywania seksualnego opisywany jest m.in. na doświadczeniu polskim.
Adam Żak SJ / Katarzyna Nocuń
W sprawach przestępstw seksualnych wobec dzieci problemem jest myślenie: "Nie, to niemożliwe". Ważne jest, by przełożeni umieli reagować i zapobiegać zagrożeniom - mówi Adam Żak SJ.
W sprawach przestępstw seksualnych wobec dzieci problemem jest myślenie: "Nie, to niemożliwe". Ważne jest, by przełożeni umieli reagować i zapobiegać zagrożeniom - mówi Adam Żak SJ.
6 lat temu
KAI / Anna Wojtas/ kn
Kościół jest zainteresowany nie tylko poznaniem skali zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych ale również ewangelicznym oczyszczeniem - podkreśla o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.
Kościół jest zainteresowany nie tylko poznaniem skali zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich przez duchownych ale również ewangelicznym oczyszczeniem - podkreśla o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka.
7 lat temu
KAI / kn
To sygnał dla całego świata, że Stolica Apostolska poważnie traktuje sprawy nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych - tak dzisiejszy wyrok trybunału Kongregacji Nauki Wiary o karnym wydaleniu ze stanu duchownego byłego nuncjusza w Republice Dominikańskiej abp. Józefa Wesołowskiego - skomentował w rozmowie z KAI o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.
To sygnał dla całego świata, że Stolica Apostolska poważnie traktuje sprawy nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych - tak dzisiejszy wyrok trybunału Kongregacji Nauki Wiary o karnym wydaleniu ze stanu duchownego byłego nuncjusza w Republice Dominikańskiej abp. Józefa Wesołowskiego - skomentował w rozmowie z KAI o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.
7 lat temu
Gdy dowiedziałem się o decyzji Stolicy Apostolskiej wobec ks. abpa Józefa Wesołowskiego, to przyszły mi na myśl słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane do kardynałów amerykańskich w 2002 roku...
Gdy dowiedziałem się o decyzji Stolicy Apostolskiej wobec ks. abpa Józefa Wesołowskiego, to przyszły mi na myśl słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane do kardynałów amerykańskich w 2002 roku...
7 lat temu
Znaczenie krakowskiej konferencji polega na tym, że - również dzięki poruszającemu nabożeństwu pokutnemu pod przewodnictwem kilku znaczących biskupów - wysoko podniosła ona standardy, jakich powinny przestrzegać instytucje kościelne. Wciąż jednak istnieją poważne czynniki ryzyka.
Znaczenie krakowskiej konferencji polega na tym, że - również dzięki poruszającemu nabożeństwu pokutnemu pod przewodnictwem kilku znaczących biskupów - wysoko podniosła ona standardy, jakich powinny przestrzegać instytucje kościelne. Wciąż jednak istnieją poważne czynniki ryzyka.
7 lat temu
KAI / kn
Koniecznie trzeba w Polsce stworzyć system punktów kontaktowych dla osób pokrzywdzonych - postulował w drugim dniu obrad międzynarodowej konferencji nt. wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii "Ignatianum" w Krakowie.
Koniecznie trzeba w Polsce stworzyć system punktów kontaktowych dla osób pokrzywdzonych - postulował w drugim dniu obrad międzynarodowej konferencji nt. wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii "Ignatianum" w Krakowie.
7 lat temu
Logo źródła: Centrum ochrony dziecka Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie
Niejako odpowiadając na wypowiedź pokrzywdzonego głos zabrał Prymas Polski abp Wojciech Polak.
Niejako odpowiadając na wypowiedź pokrzywdzonego głos zabrał Prymas Polski abp Wojciech Polak.
7 lat temu
Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie
W dniach 20-21 czerwca 2014 roku Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum (ul. Kopernika 26, Kraków) organizuje konferencję międzynarodową na temat: "Jak zrozumieć i adekwatnie i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele?"
W dniach 20-21 czerwca 2014 roku Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum (ul. Kopernika 26, Kraków) organizuje konferencję międzynarodową na temat: "Jak zrozumieć i adekwatnie i odpowiedzieć na wykorzystanie seksualne małoletnich w Kościele?"
7 lat temu
KAI / kn
O kontekście i skutkach wykorzystywania osób małoletnich przez duchownych i inne osoby pracujące w kościelnych instytucjach będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, organizowanej 20-21 czerwca przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.
O kontekście i skutkach wykorzystywania osób małoletnich przez duchownych i inne osoby pracujące w kościelnych instytucjach będą rozmawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji, organizowanej 20-21 czerwca przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie.
7 lat temu
KAI / kn
W internecie jest już dostępna strona internetowa Centrum Ochrony Dziecka (COD), działającego przy Akademii Ignatianum w Krakowie.
W internecie jest już dostępna strona internetowa Centrum Ochrony Dziecka (COD), działającego przy Akademii Ignatianum w Krakowie.
7 lat temu
Marcin Łukasz Makowski / DEON.pl
We wtorek 4 marca 2014 r. na krakowskiej Akademii Ignacjanum powołano do życia Centrum Ochrony Dziecka. Instytucja ta będzie szkolić specjalistów, przed którymi stanie niezwykle trudne zadanie - walka z przestępstwami seksualnymi wobec dzieci, dziejącymi się w obrębie Kościoła.
We wtorek 4 marca 2014 r. na krakowskiej Akademii Ignacjanum powołano do życia Centrum Ochrony Dziecka. Instytucja ta będzie szkolić specjalistów, przed którymi stanie niezwykle trudne zadanie - walka z przestępstwami seksualnymi wobec dzieci, dziejącymi się w obrębie Kościoła.