7 lat temu
O. Józef Augustyn SJ/ Wydawnictwo WAM
Radykalne wyzwania Kazania na Górze, odczytywane w perspektywie miłości do Jezusa, są dla nas obietnicą, że nasze życie może zmieniać się pod wpływem Ewangelii i stawać się podobne do Jego życia.
Radykalne wyzwania Kazania na Górze, odczytywane w perspektywie miłości do Jezusa, są dla nas obietnicą, że nasze życie może zmieniać się pod wpływem Ewangelii i stawać się podobne do Jego życia.
7 lat temu
O. Józef Augustyn SJ/ Wydawnictwo WAM
Wszyscy potrzebujemy ojca, tęsknimy za nim: dzieci i dorośli, mężczyźni i kobiety, świeccy i duchowni. Ojcostwo jest wpisane w każdą komórkę naszego ciała, psychiki, duszy. Chcemy wiedzieć, komu zawdzięczamy życie, od kogo nasze życie pochodzi, komu winniśmy za nie dziękować. Gdy ktoś nie zna swojego ojca, jego życie jest w jakiś sposób zawieszone w próżni.
Wszyscy potrzebujemy ojca, tęsknimy za nim: dzieci i dorośli, mężczyźni i kobiety, świeccy i duchowni. Ojcostwo jest wpisane w każdą komórkę naszego ciała, psychiki, duszy. Chcemy wiedzieć, komu zawdzięczamy życie, od kogo nasze życie pochodzi, komu winniśmy za nie dziękować. Gdy ktoś nie zna swojego ojca, jego życie jest w jakiś sposób zawieszone w próżni.
7 lat temu
Ppłk Agnieszka Gumińska / kn
W dniach 8 - 11 października 2013 roku w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. Abpa Antoniego J. Nowowiejskiego Diecezji Płockiej w Popowie odbyła się sesja pt. "Człowiek i wojna" dla żołnierzy - weteranów, uczestników misji poza granicami państwa. Sesja została zorganizowana przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego we współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności.
W dniach 8 - 11 października 2013 roku w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. Abpa Antoniego J. Nowowiejskiego Diecezji Płockiej w Popowie odbyła się sesja pt. "Człowiek i wojna" dla żołnierzy - weteranów, uczestników misji poza granicami państwa. Sesja została zorganizowana przez Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego we współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności.
7 lat temu
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
7 lat temu
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
7 lat temu
Przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!"
Przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. "Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!"
7 lat temu
Posłuszeństwo to poddanie się: "Jezus wrócił do Nazaretu i był im poddany". Poddanie się jest fundamentem rad ewangelicznych, bez niego nie ma ani ubóstwa ani czystości.
Posłuszeństwo to poddanie się: "Jezus wrócił do Nazaretu i był im poddany". Poddanie się jest fundamentem rad ewangelicznych, bez niego nie ma ani ubóstwa ani czystości.
7 lat temu
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
7 lat temu
Być przyjacielem Boga, to współpracować z Nim dla dobra innych. Jezus mówi najpierw, że jesteście przyjaciółmi moimi, a później - idźcie na cały świat. Wierność przyjaźni Jezusa, będzie gwarancją wierności ewangelii.
Być przyjacielem Boga, to współpracować z Nim dla dobra innych. Jezus mówi najpierw, że jesteście przyjaciółmi moimi, a później - idźcie na cały świat. Wierność przyjaźni Jezusa, będzie gwarancją wierności ewangelii.
7 lat temu
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, podobnie jak nabożeństwo do miłosierdzia Jezusowego zrodziło się z ludu. Było objawione prostej, francuskiej zakonnicy.
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, podobnie jak nabożeństwo do miłosierdzia Jezusowego zrodziło się z ludu. Było objawione prostej, francuskiej zakonnicy.
7 lat temu
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
7 lat temu
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie».
7 lat temu
"Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz".
"Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz".
7 lat temu
Najlepszym lekarstwem na zło jest czystość serca. Bóg do walki z potęgo zła, nieprawości i ludzkiego zepsucia wystawił Maryję i jej Niepokalane poczęcie.
Najlepszym lekarstwem na zło jest czystość serca. Bóg do walki z potęgo zła, nieprawości i ludzkiego zepsucia wystawił Maryję i jej Niepokalane poczęcie.
7 lat temu
Walka duchowa nie jest istotą życia duchowego, ale jest konieczna, byśmy zrobili miejsce Bogu w naszym życiu. Prorok twierdził, że służy ona do tego, by "wyrównać ścieżki dla Pana, żeby ściąć pagórki, zasypać doliny."
Walka duchowa nie jest istotą życia duchowego, ale jest konieczna, byśmy zrobili miejsce Bogu w naszym życiu. Prorok twierdził, że służy ona do tego, by "wyrównać ścieżki dla Pana, żeby ściąć pagórki, zasypać doliny."
7 lat temu
Walka o życie jaka toczy się w społeczeństwie, rodzinie czy wspólnocie musi być poprzedzona walką o samego siebie. Doświadczają tego wszyscy ludzie, doświadczyli tego również święci Kościoła.
Walka o życie jaka toczy się w społeczeństwie, rodzinie czy wspólnocie musi być poprzedzona walką o samego siebie. Doświadczają tego wszyscy ludzie, doświadczyli tego również święci Kościoła.
7 lat temu
Eucharystia jest najważniejszym punktem odniesienia życia duchowego. Można powiedzieć, że jest nie tylko znakiem życia duchowego, ale jest nim samym.
Eucharystia jest najważniejszym punktem odniesienia życia duchowego. Można powiedzieć, że jest nie tylko znakiem życia duchowego, ale jest nim samym.
7 lat temu
Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty.
Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty.
7 lat temu
Autentyczne życie duchowe, prawdziwa modlitwa ma służyć wiarygodności naszego życia. Jesteśmy powołani, by być prawdziwymi świadkami Jezusa. Uczniowie Chrystusa muszą odróżniać się od innych: "Po tym poznają, żeście uczniami moimi, że miłość wzajemną mieć będziecie."
Autentyczne życie duchowe, prawdziwa modlitwa ma służyć wiarygodności naszego życia. Jesteśmy powołani, by być prawdziwymi świadkami Jezusa. Uczniowie Chrystusa muszą odróżniać się od innych: "Po tym poznają, żeście uczniami moimi, że miłość wzajemną mieć będziecie."
7 lat temu
Jeśli chcesz poznać Boga, to musisz wcześniej poznać samego siebie. Człowiek, który nie zna siebie, nie jest w stanie nawiązać głębokiej relacji z Bogiem. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie...
Jeśli chcesz poznać Boga, to musisz wcześniej poznać samego siebie. Człowiek, który nie zna siebie, nie jest w stanie nawiązać głębokiej relacji z Bogiem. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie...