Jan Gać/Posłaniec
Nazaret, miast Rodziców Jezusa i Jego poczęcia, miasto, dokąd Święta Rodzina powróciła z Egiptu, gdzie Jezus wzrastał, kształtował się i wychowywał, do którego później często – acz niechętnie – powracał.
Nazaret, miast Rodziców Jezusa i Jego poczęcia, miasto, dokąd Święta Rodzina powróciła z Egiptu, gdzie Jezus wzrastał, kształtował się i wychowywał, do którego później często – acz niechętnie – powracał.