Katechizm Kościoła Katolickiego
Dzisiejszemu człowiekowi, który przyzwyczajony jest do logicznego myślenia, niezrozumiałe jest, dlaczego do "wierzenia w Boga" i "wierzenia Bogu" nie wystarczy jego indywidualne zwracanie się do Boga i dlaczego chrześcijanie tak mocno podkreślają konieczność nawiązywania takiego kontaktu za pośrednictwem Kościoła.
Dzisiejszemu człowiekowi, który przyzwyczajony jest do logicznego myślenia, niezrozumiałe jest, dlaczego do "wierzenia w Boga" i "wierzenia Bogu" nie wystarczy jego indywidualne zwracanie się do Boga i dlaczego chrześcijanie tak mocno podkreślają konieczność nawiązywania takiego kontaktu za pośrednictwem Kościoła.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Tajemnica Kościoła pozostaje niezrozumiała do chwili przyjęcia, że jego założycielem jest Jezus Chrystus oraz że On żyje i wypełnia za pośrednictwem Kościoła swoje zbawcze posłannictwo do świata. Jak to możliwe? W jaki sposób Chrystus żyje w Kościele i działa za jego pośrednictwem?
Tajemnica Kościoła pozostaje niezrozumiała do chwili przyjęcia, że jego założycielem jest Jezus Chrystus oraz że On żyje i wypełnia za pośrednictwem Kościoła swoje zbawcze posłannictwo do świata. Jak to możliwe? W jaki sposób Chrystus żyje w Kościele i działa za jego pośrednictwem?
Katechizm Kościoła Katolickiego
Wyznając każdej niedzieli swą wiarę mówimy: "Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Pytania te nurtują nie tylko wierzących. Stają się też powodem wielu nieporozumień i niepokojów człowieka.
Wyznając każdej niedzieli swą wiarę mówimy: "Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Pytania te nurtują nie tylko wierzących. Stają się też powodem wielu nieporozumień i niepokojów człowieka.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele powiązane są z kolejną tajemnicą wiary chrześcijan: wiara w "święty Kościół powszechny". Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Dlaczego jest on "święty"? Te i inne pytania nurtują nie tylko wierzących. Są one też powodem wielu nieporozumień i niepokojów człowieka.
Obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele powiązane są z kolejną tajemnicą wiary chrześcijan: wiara w "święty Kościół powszechny". Czym jest Kościół? Kto tworzy Kościół? Dlaczego jest on "święty"? Te i inne pytania nurtują nie tylko wierzących. Są one też powodem wielu nieporozumień i niepokojów człowieka.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Pełnia obecności i działanie Ducha Świętego w całej historii zbawienia objawiona została w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy (zesłania Ducha Świętego na Apostołów: Dz 2, 33). Biblijne opowiadanie o Jego zstąpieniu w postaci "języków jakby z ognia" na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów i Maryję obrazuje uroczyste zainaugurowanie nastania zapowiedzianych przez Syna Bożego czasów ostatecznych. Dla wierzących ważne jest rozumienie roli, jaką Duch Święty spełnia w świecie od chwili nastania czasów ostatecznych.
Pełnia obecności i działanie Ducha Świętego w całej historii zbawienia objawiona została w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy (zesłania Ducha Świętego na Apostołów: Dz 2, 33). Biblijne opowiadanie o Jego zstąpieniu w postaci "języków jakby z ognia" na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów i Maryję obrazuje uroczyste zainaugurowanie nastania zapowiedzianych przez Syna Bożego czasów ostatecznych. Dla wierzących ważne jest rozumienie roli, jaką Duch Święty spełnia w świecie od chwili nastania czasów ostatecznych.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Dla wielu współczesnych chrześcijan Duch Święty pozostaje "nieznaną", a raczej zapomnianą" Osobą Boską. Może to wynikać z Jego "niewyobrażalności", bo nawet na kartach Pisma Świętego Jego Osoba przybliżana jest pod zasłoną obrazów i symboli.
Dla wielu współczesnych chrześcijan Duch Święty pozostaje "nieznaną", a raczej zapomnianą" Osobą Boską. Może to wynikać z Jego "niewyobrażalności", bo nawet na kartach Pisma Świętego Jego Osoba przybliżana jest pod zasłoną obrazów i symboli.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Bóg domaga się od człowieka wysiłku wkładanego w poszukiwanie sensu przyjścia i pobytu Jezusa na ziemi. Najkrócej można powiedzieć, że sensem Jezusowego przyjścia na świat było doskonałe wypełnienie Boże Prawa miłości i sprawiedliwości. Ponadto sensem tym jest wynagrodzenie przez ofiarę na krzyżu popełnionych przeciw miłości i sprawiedliwości wykroczeń. Stąd owocem Jego śmierci na krzyżu jest odkupienie przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza. Jak należy rozumieć i czego dotyczy Jezusowe odkupienie człowieka?
Bóg domaga się od człowieka wysiłku wkładanego w poszukiwanie sensu przyjścia i pobytu Jezusa na ziemi. Najkrócej można powiedzieć, że sensem Jezusowego przyjścia na świat było doskonałe wypełnienie Boże Prawa miłości i sprawiedliwości. Ponadto sensem tym jest wynagrodzenie przez ofiarę na krzyżu popełnionych przeciw miłości i sprawiedliwości wykroczeń. Stąd owocem Jego śmierci na krzyżu jest odkupienie przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza. Jak należy rozumieć i czego dotyczy Jezusowe odkupienie człowieka?
Katechizm Kościoła Katolickiego
W rozumienia tajemnicy osoby i posłannictwa Jezusa niezbędna jest wiara w tajemnicę Wcielenia. Natomiast samo Jego narodzenie, życie ukryte, później publiczne, a w końcu wydarzenia związane z męką i śmiercią na krzyżu są wydarzeniami historycznymi. Wspominają o nich źródła chrześcijańskie (pisma Nowego Testamentu), a także źródła niechrześcijańskie. Z tych powodów żaden poważny człowiek, także ateista czy wyznawca innej religii, nie może im zaprzeczyć.
W rozumienia tajemnicy osoby i posłannictwa Jezusa niezbędna jest wiara w tajemnicę Wcielenia. Natomiast samo Jego narodzenie, życie ukryte, później publiczne, a w końcu wydarzenia związane z męką i śmiercią na krzyżu są wydarzeniami historycznymi. Wspominają o nich źródła chrześcijańskie (pisma Nowego Testamentu), a także źródła niechrześcijańskie. Z tych powodów żaden poważny człowiek, także ateista czy wyznawca innej religii, nie może im zaprzeczyć.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Wcielenie Syna Bożego w ludzką naturę jest tajemnicą wiary, dlatego że poczęcie Jezusa nastąpiło poza normalnym, fizjologicznym aktem seksualnym kobiety i mężczyzny.
Wcielenie Syna Bożego w ludzką naturę jest tajemnicą wiary, dlatego że poczęcie Jezusa nastąpiło poza normalnym, fizjologicznym aktem seksualnym kobiety i mężczyzny.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Uwikłanie się człowieka niewłaściwie korzystającego z daru wolności ściągnęło na człowieka śmierć. Bóg w Starym Testamencie obiecywał ludziom, że wyzwoli ich z mocy śmierci i przywróci utracone życie z Nim w przyjaźni i miłości. Zapowiadał też, że tego wyzwolenia dokona Mesjasz.
Uwikłanie się człowieka niewłaściwie korzystającego z daru wolności ściągnęło na człowieka śmierć. Bóg w Starym Testamencie obiecywał ludziom, że wyzwoli ich z mocy śmierci i przywróci utracone życie z Nim w przyjaźni i miłości. Zapowiadał też, że tego wyzwolenia dokona Mesjasz.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Od najdawniejszych czasów aż po współczesność ludzie stawiają wiele pytań dotyczących osoby Jezusa. Pytania te odnoszą się przede wszystkim do Jego natury: kim On w rzeczywistości jest?
Od najdawniejszych czasów aż po współczesność ludzie stawiają wiele pytań dotyczących osoby Jezusa. Pytania te odnoszą się przede wszystkim do Jego natury: kim On w rzeczywistości jest?
Katechizm Kościoła Katolickiego
Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie trzeba najpierw wiedzieć, jaką prawdę przekazuje biblijne opowiadanie o stworzeniu świata i człowieka. Przy wyjaśnianiu znaczenia tego opowiadania trzeba pamiętać, że jego autor szukał formy dostępnej, a jednocześnie zrozumiałem dla ludzi sobie współczesnych prawdy o tym, że początkiem ich istnienia jest Bóg. Autor ten starał się też za pośrednictwem literackiego opowiadania o trwającym sześć dni stwórczym działaniu Bogu zwrócić uwagę na hierarchię istniejącą pośród stworzeń. Chciał wreszcie podkreślić, że szczytem i ukoronowaniem Bożego dzieła stworzenia - powoływania do istnienia - jest człowiek (por. Księga Rodzaju 1, 1-28).
Poszukując odpowiedzi na powyższe pytanie trzeba najpierw wiedzieć, jaką prawdę przekazuje biblijne opowiadanie o stworzeniu świata i człowieka. Przy wyjaśnianiu znaczenia tego opowiadania trzeba pamiętać, że jego autor szukał formy dostępnej, a jednocześnie zrozumiałem dla ludzi sobie współczesnych prawdy o tym, że początkiem ich istnienia jest Bóg. Autor ten starał się też za pośrednictwem literackiego opowiadania o trwającym sześć dni stwórczym działaniu Bogu zwrócić uwagę na hierarchię istniejącą pośród stworzeń. Chciał wreszcie podkreślić, że szczytem i ukoronowaniem Bożego dzieła stworzenia - powoływania do istnienia - jest człowiek (por. Księga Rodzaju 1, 1-28).
Katechizm Kościoła Katolickiego
Boże dzieło stworzenia nie zostało ograniczone samym tylko stworzeniem świata i człowieka. Z kart Pisma Świętego wiemy też, że nadto Bóg stworzył zarówno świat widzialny jak też niewidzialny. Świąt niewidzialny oznacza rzeczywistość, który nie podlega empirycznemu poznaniu człowieka. Wiarę w istnienie "rzeczy niewidzialnych", bytów, istot duchowych, niematerialnych Kościół łączy przede wszystkim z istnieniem istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami. O ich naturze naucza, że w całym swoim bycie "są sługami" i wysłannikami Boga.
Boże dzieło stworzenia nie zostało ograniczone samym tylko stworzeniem świata i człowieka. Z kart Pisma Świętego wiemy też, że nadto Bóg stworzył zarówno świat widzialny jak też niewidzialny. Świąt niewidzialny oznacza rzeczywistość, który nie podlega empirycznemu poznaniu człowieka. Wiarę w istnienie "rzeczy niewidzialnych", bytów, istot duchowych, niematerialnych Kościół łączy przede wszystkim z istnieniem istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa zazwyczaj aniołami. O ich naturze naucza, że w całym swoim bycie "są sługami" i wysłannikami Boga.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Tajemnicę Boga odsłania człowiekowi także drugie sformułowanie z symbolu wiary: Bóg Stworzyciel. Wiara w Boga Stworzyciela jest odpowiedzią na pytanie o pochodzenie świata i człowieka. Jak jednak doszło do stworzenia świata i człowieka?
Tajemnicę Boga odsłania człowiekowi także drugie sformułowanie z symbolu wiary: Bóg Stworzyciel. Wiara w Boga Stworzyciela jest odpowiedzią na pytanie o pochodzenie świata i człowieka. Jak jednak doszło do stworzenia świata i człowieka?
Katechizm Kościoła Katolickiego
Pośród wielu przymiotów przypisywanych Bogu symbol wiary wymienia jedynie Jego wszechmoc. Jak należy rozumieć wszechmoc Boga?
Pośród wielu przymiotów przypisywanych Bogu symbol wiary wymienia jedynie Jego wszechmoc. Jak należy rozumieć wszechmoc Boga?
Katechizm Kościoła Katolickiego
Chrześcijanie wierzą, że treść wyznawanej wiary (depozyt wiary) objawił ludziom Bóg. W przekazie treści wiary odsłonił przed ludźmi rąbek tajemnicy swej boskiej natury oraz swoje zamiary i pragnienia wobec człowieka. Do najważniejszych tajemnic Bożego objawienia należy to, co Bóg powiedział człowiekowi o sobie.
Chrześcijanie wierzą, że treść wyznawanej wiary (depozyt wiary) objawił ludziom Bóg. W przekazie treści wiary odsłonił przed ludźmi rąbek tajemnicy swej boskiej natury oraz swoje zamiary i pragnienia wobec człowieka. Do najważniejszych tajemnic Bożego objawienia należy to, co Bóg powiedział człowiekowi o sobie.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Kościół uczy, że Boga człowiek poznaje dzięki Bożemu objawieniu, a także przy pomocy poszukiwań intelektualnych.
Kościół uczy, że Boga człowiek poznaje dzięki Bożemu objawieniu, a także przy pomocy poszukiwań intelektualnych.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Można usłyszeć, że wszystkie religie są jednakowo dobre, bo ich wyznawcy uznają Boga. W tym stwierdzeniu z całą pewnością wyznawcy różnych religii są sobie bliscy. Wobec tego rodzaju twierdzeń niezbędne jest też wiedzieć, że między religiami istnieją zasadnicze różnice. Dotyczą one między innymi ujmowaniem związków łączących Boga z człowiekiem, wyjaśnień przeznaczenia i przyszłości człowieka, a także możliwości znalezienie Boga, dochodzenia do Niego.
Można usłyszeć, że wszystkie religie są jednakowo dobre, bo ich wyznawcy uznają Boga. W tym stwierdzeniu z całą pewnością wyznawcy różnych religii są sobie bliscy. Wobec tego rodzaju twierdzeń niezbędne jest też wiedzieć, że między religiami istnieją zasadnicze różnice. Dotyczą one między innymi ujmowaniem związków łączących Boga z człowiekiem, wyjaśnień przeznaczenia i przyszłości człowieka, a także możliwości znalezienie Boga, dochodzenia do Niego.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Najbardziej podstawową formą usłyszenia tego zaproszenia są jego wysiłki związane ze znalezieniem odpowiedzi na pytania o Boga czy też o przeznaczeniu człowieka. Natomiast wyrazem zrozumienia intencji Boga oraz ich przyjęcia jest wiara człowieka. Czym ona jest? W jaki sposób należy ją wyrażać?
Najbardziej podstawową formą usłyszenia tego zaproszenia są jego wysiłki związane ze znalezieniem odpowiedzi na pytania o Boga czy też o przeznaczeniu człowieka. Natomiast wyrazem zrozumienia intencji Boga oraz ich przyjęcia jest wiara człowieka. Czym ona jest? W jaki sposób należy ją wyrażać?
Katechizm Kościoła Katolickiego
Biblia, historia narodów i dzieje poszczególnych ludzi, historia kultury i wierzeń religijnych obfitują w przykłady energicznego i wytrwałego poszukiwania Boga. Dokumenty te dostarczają wielu dowodów na to, że człowiek jest istotą religijną, czyli w naturalny sposób nastawioną i wyczuloną na to, co święte. Mimo to człowiek, choć wyposażony w wszelkie dary potrzebne do poznania Boga, skazany jest na szukanie go niejako "po omacku".
Biblia, historia narodów i dzieje poszczególnych ludzi, historia kultury i wierzeń religijnych obfitują w przykłady energicznego i wytrwałego poszukiwania Boga. Dokumenty te dostarczają wielu dowodów na to, że człowiek jest istotą religijną, czyli w naturalny sposób nastawioną i wyczuloną na to, co święte. Mimo to człowiek, choć wyposażony w wszelkie dary potrzebne do poznania Boga, skazany jest na szukanie go niejako "po omacku".