Modlitwa dziękczynna za dar Ojczyzny

Modlitwa dziękczynna za dar Ojczyzny
(fot. shutterstock.com)
4 lata temu
Logo źródła: WAM psd

W Święto Niepodległości pamiętajmy o modlitwie za Polskę. Zobacz modlitwę dziękczynną, którą warto dzisiaj odmówić.

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:

- dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!

 • Za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat,
 • Za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć,
 • Za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi,
 • Za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać,
 • Za piękno polskiego języka,
 • Za ojczystą ziemię, która nas żywi,
 • Za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy,
 • Za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem,
 • Za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny,
 • Za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu,
 • Za wszystkich polskich Świętych i Błogosławionych,
 • Za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione,
 • Za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość,
 • Za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.

Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie, i spraw, abyśmy, idąc przez ziemską Ojczyznę, doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Więcej modlitw w książce: W intencji Ojczyzny. Modlitewnik

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Franz Jalics SJ
26,94 zł
44,90 zł

To właśnie uważność ostatecznie prowadzi do Boga. Kontemplacja jest oglądaniem. W życiu wiecznym nie będziemy o Bogu rozmyślać, ale Go oglądać. Nie będziemy także zajmować się Bogiem w zewnętrznej aktywności, tylko oglądać Go i miłować....

Skomentuj artykuł

Modlitwa dziękczynna za dar Ojczyzny
Komentarze (1)
W
werset
11 listopada 2016, 10:04
Z jakich dwóch przyczyn Bóg nie wysłuchuje niektórych modlitw?       Biblijna odpowiedź Na niektóre modlitwy Bóg nie odpowiada. Dlaczego? Przeanalizujmy dwa powody. 1. Modlitwa jest sprzeczna z wolą Boga Bóg nie odpowiada na modlitwy niezgodne z Jego wolą, czyli wymaganiami określonymi w Biblii (1 Jana 5:14). Biblia wymaga na przykład, abyśmy wystrzegali się chciwości. Czymś, co potęguje chciwość, jest hazard (1 Koryntian 6:9, 10). Zatem Bóg nie spełni czyjejś prośby o wygraną na loterii. Nie jest dżinem mającym spełniać nasze życzenia. I w gruncie rzeczy możemy się z tego cieszyć. W przeciwnym razie musielibyśmy stale się obawiać, o co poproszą Boga inni (Jakuba 4:3). 2. Modląca się osoba postępuje wbrew woli Boga Bóg nie słucha też modlitw osób, które świadomie obrażają Go swoimi czynami. Na przykład ludziom, którzy twierdzili, że Mu służą, lecz postępowali buntowniczo, powiedział: „Chociaż mnożycie modlitwy, ja nie wysłuchuję; wasze ręce pełne są przelanej krwi” (Izajasza 1:15). Gdyby jednak się zmienili i ‛uporządkowali sprawy’ z Bogiem, On by ich wysłuchał (Izajasza 1:18). Więcej Dlaczego Bóg nie odpowiada na niektóre modlitwy? Jako kochający Ojciec, Bóg chętnie słucha naszych modlitw. Ale czy spełnia każdą prośbę?  https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/kiedy-b%C3%B3g-nie-wys%C5%82uchuje-modlitw/

Skomentuj artykuł

Modlitwa dziękczynna za dar Ojczyzny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.