Achaz

Jest to imię męskie pochodzenia hebrajskiego o znaczeniu 'posiadacz, właściciel'. W greckim tekście pisane Achadz, a w łacińskim Achaz. Nosił je król wspominany w Biblii (2 Krl 16; 2 Krn 28; Iz 7), syn Joathana. Uległ on kultom bałwochwalczym. Ofiarował Molochowi swego syna, co było w kulcie Jahwe zakazane. Rządził Królestwem Judzkim od 736 r. do 716 przed Chr. Rozszerzył swe królestwo także na Filisteę i Idumeę. To do niego został posłany Izajasz, by mu dać znak Bożej pamięci o swym ludzie i przepowiedzieć zwycięstwo nad Aramejczykami. Do niego też skierował proroctwo: -Oto Panna pocznie i porodzi Syna...- (Iz 7, 14). Zmarł w 716 r.

Odpowiedniki obcojęz.: gr. Achadz, łac. Achaz, ang., fr., niem. Achas., ros. Achaz.

Achaz
 obchodzi imieniny