Salve.net, "Dzienniczek", cspb.pl 
Czy na mszy są aniołowie? Nie zastanawiamy się nad tym zbyt często. Czasami aniołowie to dla nas niemal mityczne postacie, zupełnie nie związane z codziennym ludzkim życiem - a przecież to, że ich nie widać, nie znaczy, że ich nie ma. Najlepszym przykładem jest Anioł Stróż. 
Czy na mszy są aniołowie? Nie zastanawiamy się nad tym zbyt często. Czasami aniołowie to dla nas niemal mityczne postacie, zupełnie nie związane z codziennym ludzkim życiem - a przecież to, że ich nie widać, nie znaczy, że ich nie ma. Najlepszym przykładem jest Anioł Stróż. 
Benedykt XVI
"A jednak z tej zasadniczej nowości nie należy wyciągać wniosków, że nie ma już sacrum (...). Jeśli na przykład w imię wiary zeświecczonej, nie potrzebującej już świętych znaków, zostałaby zniesiona ta miejska procesja Bożego Ciała, wymiar duchowy Rzymu byłby «ukryty», a nasza świadomość indywidualna i wspólnotowa zostałaby w ten sposób osłabiona. Albo też pomyślmy o matce i ojcu, którzy w imię zdesakralizowanej wiary pozbawiliby swoje dzieci ich rytuałów religijnych: w istocie pozostawiliby otwarte pole dla tak wielu namiastek obecnych w społeczeństwie konsumpcyjnym, dla innych obrzędów i innych znaków, które łatwiej mogłyby stać się bożkami".
"A jednak z tej zasadniczej nowości nie należy wyciągać wniosków, że nie ma już sacrum (...). Jeśli na przykład w imię wiary zeświecczonej, nie potrzebującej już świętych znaków, zostałaby zniesiona ta miejska procesja Bożego Ciała, wymiar duchowy Rzymu byłby «ukryty», a nasza świadomość indywidualna i wspólnotowa zostałaby w ten sposób osłabiona. Albo też pomyślmy o matce i ojcu, którzy w imię zdesakralizowanej wiary pozbawiliby swoje dzieci ich rytuałów religijnych: w istocie pozostawiliby otwarte pole dla tak wielu namiastek obecnych w społeczeństwie konsumpcyjnym, dla innych obrzędów i innych znaków, które łatwiej mogłyby stać się bożkami".
KAI/dm
Dominikanie wraz z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski przygotowali serię zatytułowaną Kościół od-nowa. Od 6. czerwca co dwa tygodnie przez kolejne 44 tygodnie na dominikanie.pl publikowane będą spotykania z interesującymi ludźmi, którzy rozmawiać będą o ważnych sprawach dotyczących Kościoła.
Dominikanie wraz z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski przygotowali serię zatytułowaną Kościół od-nowa. Od 6. czerwca co dwa tygodnie przez kolejne 44 tygodnie na dominikanie.pl publikowane będą spotykania z interesującymi ludźmi, którzy rozmawiać będą o ważnych sprawach dotyczących Kościoła.
Wspominając błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego mamy okazję przybliżyć sylwetki współczesnych nam polskich męczenników w Ameryce Południowej. Są to pierwsi błogosławieni polscy misjonarze, którzy przez śmierć męczeńską dali świadectwo swojej wiary. Kościół wspomina błogosławionych franciszkanów, o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka 7 czerwca.
Wspominając błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego mamy okazję przybliżyć sylwetki współczesnych nam polskich męczenników w Ameryce Południowej. Są to pierwsi błogosławieni polscy misjonarze, którzy przez śmierć męczeńską dali świadectwo swojej wiary. Kościół wspomina błogosławionych franciszkanów, o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka 7 czerwca.
„Nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej”. Jezus uświadamia Saduceuszom, że za bardzo są przywiązani do własnych wizji i interpretacji, nie dopuszczając do siebie prawdy, iż Bóg jest ‘większy’ od wszystkiego, co o Nim wiemy, myślimy i rozumiemy. Objawienie jest progresywne, rozwija się w czasie, dostosowuje się do Bożej pedagogiki i naszej zdolności zrozumienia.
„Nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej”. Jezus uświadamia Saduceuszom, że za bardzo są przywiązani do własnych wizji i interpretacji, nie dopuszczając do siebie prawdy, iż Bóg jest ‘większy’ od wszystkiego, co o Nim wiemy, myślimy i rozumiemy. Objawienie jest progresywne, rozwija się w czasie, dostosowuje się do Bożej pedagogiki i naszej zdolności zrozumienia.
Dobra Nowina / YouTube.com / mł
- Ludzie mi mówią: ja nie mam takiej radości życia jak ty, takiej relacji z Bogiem. Tobie to Bóg dał taką łaskę! A ja mówię: to nie jest łaska, to jest robota! Trzeba to sobie wypracować i ja to sobie wypracowałem - mówi Mikołaj Kapusta.
- Ludzie mi mówią: ja nie mam takiej radości życia jak ty, takiej relacji z Bogiem. Tobie to Bóg dał taką łaskę! A ja mówię: to nie jest łaska, to jest robota! Trzeba to sobie wypracować i ja to sobie wypracowałem - mówi Mikołaj Kapusta.
Marcin Zieliński / YouTube. com / mł
- Co robić, gdy masz problem i nie wiesz, jak z niego wyjść? Słowo Boże daje bardzo konkretne wskazówki - mówi Marcin Zieliński. - Każdy z nas zmaga się z czymś w życiu, a Bóg podpowiada nam trzy bardzo praktyczne kroki, które należy wtedy wykonać.
- Co robić, gdy masz problem i nie wiesz, jak z niego wyjść? Słowo Boże daje bardzo konkretne wskazówki - mówi Marcin Zieliński. - Każdy z nas zmaga się z czymś w życiu, a Bóg podpowiada nam trzy bardzo praktyczne kroki, które należy wtedy wykonać.
"Dialogi w połowie drogi" – odcinek 15. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o donosie na sędziego Szymona Marciniaka, o politycznym spocie, w którym nie zawahano się wykorzystać tematyki Auschwitz i o pełnym inwektyw nagraniu autorstwa Andrzeja Seweryna. A wszystko to w kluczu starań o to, by obronić i ustrzec serca od nienawiści. Do kogokolwiek. Również do tych, którzy nienawidzą i działają pod wpływem nienawiści. A konkretne przykłady pokazują, że nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach jest to możliwe.
"Dialogi w połowie drogi" – odcinek 15. Ewa Skrabacz i Wojciech Ziółek SJ rozmawiają o donosie na sędziego Szymona Marciniaka, o politycznym spocie, w którym nie zawahano się wykorzystać tematyki Auschwitz i o pełnym inwektyw nagraniu autorstwa Andrzeja Seweryna. A wszystko to w kluczu starań o to, by obronić i ustrzec serca od nienawiści. Do kogokolwiek. Również do tych, którzy nienawidzą i działają pod wpływem nienawiści. A konkretne przykłady pokazują, że nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach jest to możliwe.
Norbert do 35. roku życia był człowiekiem światowym, choć przeznaczony był do stanu duchownego. Wtedy przeżył podczas burzy uderzenie pioruna. To wydarzenie zmieniło go całkowicie. Św. Norberta wspominany w Kościele 6 czerwca. Chciał odebrać Polsce metropolię w Gnieźnie i uzależnić ją od Magdeburga.
Norbert do 35. roku życia był człowiekiem światowym, choć przeznaczony był do stanu duchownego. Wtedy przeżył podczas burzy uderzenie pioruna. To wydarzenie zmieniło go całkowicie. Św. Norberta wspominany w Kościele 6 czerwca. Chciał odebrać Polsce metropolię w Gnieźnie i uzależnić ją od Magdeburga.
Prowadzimy "polityczne gry" z Bogiem, targujemy się z Nim o różne rzeczy. Ciągle "wystawiamy Go na próbę", próbując "przeforsować" swoje. Ostatecznie odkrywamy, że Bożą drogą są tylko te postawy, które wypływają z miłości, są pokorne i służebne. Jeśli to uznajemy, rodzi się "podziw". Inaczej jest bunt i odrzucenie.
Prowadzimy "polityczne gry" z Bogiem, targujemy się z Nim o różne rzeczy. Ciągle "wystawiamy Go na próbę", próbując "przeforsować" swoje. Ostatecznie odkrywamy, że Bożą drogą są tylko te postawy, które wypływają z miłości, są pokorne i służebne. Jeśli to uznajemy, rodzi się "podziw". Inaczej jest bunt i odrzucenie.
Winfryd urodził się w Anglii, w VII wieku. Papież Grzegorz II nadał mu imię Bonifacy („dobrego losu” albo „czyniący dobro”). Prawie całe swoje dorosłe i apostolskie życie spędził na misjach wśród pogańskich Fryzów i Germanów, na terenach dzisiejszych Niemiec i Holandii. Zyskał przydomek ‘apostoła Niemiec’. Był niezmordowany w głoszeniu Ewangelii, był zręcznym organizatorem, który odnowił struktury administracyjne kościołów Niemiec, Francji i Anglii. Utrzymywał ścisłą więź ze Stolicą Apostolską. Był stanowczy, ale i otwarty. Miał ujmujący charakter. 5 czerwca Kościół wspomina św. Bonifacego.
Winfryd urodził się w Anglii, w VII wieku. Papież Grzegorz II nadał mu imię Bonifacy („dobrego losu” albo „czyniący dobro”). Prawie całe swoje dorosłe i apostolskie życie spędził na misjach wśród pogańskich Fryzów i Germanów, na terenach dzisiejszych Niemiec i Holandii. Zyskał przydomek ‘apostoła Niemiec’. Był niezmordowany w głoszeniu Ewangelii, był zręcznym organizatorem, który odnowił struktury administracyjne kościołów Niemiec, Francji i Anglii. Utrzymywał ścisłą więź ze Stolicą Apostolską. Był stanowczy, ale i otwarty. Miał ujmujący charakter. 5 czerwca Kościół wspomina św. Bonifacego.
Boże działanie przez całą historię napotykało na mur człowieczej odmowy. Ale, paradoksalnie, całe to ludzkie zło nie niweczy planu Boga, ale wypełnia go w sposób doskonały. Ukazuje bowiem ostatecznie wszechmocnego Boga, który jest w pełni miłosierdziem. On respektuje naszą wolność, ale przezwycięża zło przez miłość aż po śmierć na krzyżu i pusty grób. 
Boże działanie przez całą historię napotykało na mur człowieczej odmowy. Ale, paradoksalnie, całe to ludzkie zło nie niweczy planu Boga, ale wypełnia go w sposób doskonały. Ukazuje bowiem ostatecznie wszechmocnego Boga, który jest w pełni miłosierdziem. On respektuje naszą wolność, ale przezwycięża zło przez miłość aż po śmierć na krzyżu i pusty grób. 
Niedziela, w której w szczególny sposób mierzymy się z tajemnicą Boga w Trójcy Świętej Jedynego, motywuje nas do intelektualnego wysiłku, przypominając, że wiara nie jest (jak chciałoby wielu, bo to zwyczajnie dużo łatwiejsze) biernym przyjmowaniem teologicznych dogmatów, ale drogą poznawania Boga ukrytego za sformułowaniami nienadążającymi za bogactwem kryjącym się w treści Objawienia. Nie na podziwie mamy jednak poprzestać, lecz uwierzyć, że to, co ludzkimi słowami próbujemy powiedzieć o Trójcy Świętej, jest życiem, do którego drzwi otworzył nam na oścież Jezus Chrystus.
Niedziela, w której w szczególny sposób mierzymy się z tajemnicą Boga w Trójcy Świętej Jedynego, motywuje nas do intelektualnego wysiłku, przypominając, że wiara nie jest (jak chciałoby wielu, bo to zwyczajnie dużo łatwiejsze) biernym przyjmowaniem teologicznych dogmatów, ale drogą poznawania Boga ukrytego za sformułowaniami nienadążającymi za bogactwem kryjącym się w treści Objawienia. Nie na podziwie mamy jednak poprzestać, lecz uwierzyć, że to, co ludzkimi słowami próbujemy powiedzieć o Trójcy Świętej, jest życiem, do którego drzwi otworzył nam na oścież Jezus Chrystus.
Surowy osąd Boga, perspektywa piekła to nasze ‘powszednie’ strachy. Jesteśmy ‘zwodzeni’ przez diabła, który roztacza przed nami perspektywę wiecznego potępienia. A tymczasem „kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu”. Musimy ciągle odbudowywać tę wiarę, przypominając sobie słowa Jezusa.
Surowy osąd Boga, perspektywa piekła to nasze ‘powszednie’ strachy. Jesteśmy ‘zwodzeni’ przez diabła, który roztacza przed nami perspektywę wiecznego potępienia. A tymczasem „kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu”. Musimy ciągle odbudowywać tę wiarę, przypominając sobie słowa Jezusa.
JK
W naszej tradycji otaczania modlitewną opieką zmarłych zakorzenił się mocno zwyczaj odprawiania za zmarłych mszy św. gregoriańskich. Nie wszyscy jednak wiedzą, skąd wziął się ten zwyczaj i jakie obietnice są z nim związane. Tymczasem wiąże się on z ciekawą i pouczającą historią, którą warto poznać i wziąć ją sobie do serca.
W naszej tradycji otaczania modlitewną opieką zmarłych zakorzenił się mocno zwyczaj odprawiania za zmarłych mszy św. gregoriańskich. Nie wszyscy jednak wiedzą, skąd wziął się ten zwyczaj i jakie obietnice są z nim związane. Tymczasem wiąże się on z ciekawą i pouczającą historią, którą warto poznać i wziąć ją sobie do serca.
Uczniem Jezusa jest ten, kto chce się nawrócić, odwraca się od grzechu i zwraca się o przebaczenie Boga. Albo zakwestionujemy Boga i Jego słowo, albo zakwestionujemy siebie. 
Uczniem Jezusa jest ten, kto chce się nawrócić, odwraca się od grzechu i zwraca się o przebaczenie Boga. Albo zakwestionujemy Boga i Jego słowo, albo zakwestionujemy siebie. 
dm/CNA
Od 2 czerwca w USA można oglądać film „Ojciec Pio”, w którym reżyser Abel Ferrara przedstawił biografię znanego stygmatyka z Pietrelciny, Ojca Pio. Film to ludzkie spojrzenie na świętego i jego duchowa podróż.
Od 2 czerwca w USA można oglądać film „Ojciec Pio”, w którym reżyser Abel Ferrara przedstawił biografię znanego stygmatyka z Pietrelciny, Ojca Pio. Film to ludzkie spojrzenie na świętego i jego duchowa podróż.
KAI / mł
Palikówka: wieś między Rzeszowem a Łańcutem, niewiele ponad tysiąc mieszkańców. Tu w 1966 roku urodził się Jacek. Jacek Krawczyk, "ubiegający" się właśnie o uznanie swojej świętości student KUL. Jego życie budziło podziw i ten podziw przerodził się po śmierci w coś więcej: w poczucie, że to kandydat do ołtarzy i że tą kandydaturą trzeba się pilnie zająć. I tak się stało. 
Palikówka: wieś między Rzeszowem a Łańcutem, niewiele ponad tysiąc mieszkańców. Tu w 1966 roku urodził się Jacek. Jacek Krawczyk, "ubiegający" się właśnie o uznanie swojej świętości student KUL. Jego życie budziło podziw i ten podziw przerodził się po śmierci w coś więcej: w poczucie, że to kandydat do ołtarzy i że tą kandydaturą trzeba się pilnie zająć. I tak się stało. 
dm/CNA
Zatłoczona ulica otoczona drapaczami chmur Times Square, wypełniona wiernymi klęczącymi przed unoszonym wysoko w powietrze Najświętszym Sakramentem - tak wyglądała procesja, która przeszła ulicami Nowego Jorku w wigilię Zesłania Ducha Świętego.
Zatłoczona ulica otoczona drapaczami chmur Times Square, wypełniona wiernymi klęczącymi przed unoszonym wysoko w powietrze Najświętszym Sakramentem - tak wyglądała procesja, która przeszła ulicami Nowego Jorku w wigilię Zesłania Ducha Świętego.
dm
Pod koniec maja tłumy pielgrzymów zawitały do opactwa benedyktynek w stanie Missouri w USA. Wiele osób chciało nie tylko zobaczyć nienaruszone ciało siostry Wilhelminy, ale również dowiedzieć się więcej o kobiecie, która w wieku 70 lat założyła zgromadzenie zakonne.
Pod koniec maja tłumy pielgrzymów zawitały do opactwa benedyktynek w stanie Missouri w USA. Wiele osób chciało nie tylko zobaczyć nienaruszone ciało siostry Wilhelminy, ale również dowiedzieć się więcej o kobiecie, która w wieku 70 lat założyła zgromadzenie zakonne.