Opowieści wielkanocne ‘On żyje!’ to możliwość lepszego przeżycia Wielkanocy. Daj się ponieść wyobraźni ducha, przeżywaj całym sobą ten czas razem z Maryją, Marią Magdaleną i innymi uczniami. Opowieści wielkanocne to mini historie, które mogą się stać dla ciebie narzędziem i okazją do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Pozwól, aby On dał ci przeżyć to, czego doświadczyło pierwsze pokolenie chrześcijan.
Opowieści wielkanocne ‘On żyje!’ to możliwość lepszego przeżycia Wielkanocy. Daj się ponieść wyobraźni ducha, przeżywaj całym sobą ten czas razem z Maryją, Marią Magdaleną i innymi uczniami. Opowieści wielkanocne to mini historie, które mogą się stać dla ciebie narzędziem i okazją do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Pozwól, aby On dał ci przeżyć to, czego doświadczyło pierwsze pokolenie chrześcijan.
Opowieści wielkanocne ‘On żyje!’ to okazja do lepszego przeżycia Wielkanocy. To zachęta do poszerzenia wyobraźni ducha. Co się wtedy zdarzyło? Jak się stało? Co przeżywali wszyscy uczestnicy tych wydarzeń? Jaki to może mieć związek ze mną? Postaram się, by osobiście przeżywać spotkanie ze Zmartwychwstałym.
Opowieści wielkanocne ‘On żyje!’ to okazja do lepszego przeżycia Wielkanocy. To zachęta do poszerzenia wyobraźni ducha. Co się wtedy zdarzyło? Jak się stało? Co przeżywali wszyscy uczestnicy tych wydarzeń? Jaki to może mieć związek ze mną? Postaram się, by osobiście przeżywać spotkanie ze Zmartwychwstałym.
www.santiebeati.it
Filip był synem florenckiego notariusza. Zdobył wszechstronne wykształcenie. Lubił muzykę i sztukę. Kochał spontaniczność, stronił od sztuczności, wybierał najbardziej zabawne środki, aby kształtować cnoty chrześcijańskie. Miał miłą powierzchowność i gromadził wokół siebie wiele osób. Jego spotkania przy słowie i muzyce dały początek nowemu gatunkowi sztuki, oratoriom. 26 maja wspominamy w liturgii św. Filipa Neri.
Filip był synem florenckiego notariusza. Zdobył wszechstronne wykształcenie. Lubił muzykę i sztukę. Kochał spontaniczność, stronił od sztuczności, wybierał najbardziej zabawne środki, aby kształtować cnoty chrześcijańskie. Miał miłą powierzchowność i gromadził wokół siebie wiele osób. Jego spotkania przy słowie i muzyce dały początek nowemu gatunkowi sztuki, oratoriom. 26 maja wspominamy w liturgii św. Filipa Neri.
Pięćdziesięciodniowy Okres Wielkanocy ma być dla nas jednym dniem święta. Już sporo dni za nami. Czy udało mi się przeżyć je z pomysłem? Doświadczyłem spotkania ze Zmartwychwstałym? A może potrzeba mi jakiegoś nowego impulsu? Posłuchaj opowieści o doświadczeniach Apostołów, bo to także twoja osobista historia.
Pięćdziesięciodniowy Okres Wielkanocy ma być dla nas jednym dniem święta. Już sporo dni za nami. Czy udało mi się przeżyć je z pomysłem? Doświadczyłem spotkania ze Zmartwychwstałym? A może potrzeba mi jakiegoś nowego impulsu? Posłuchaj opowieści o doświadczeniach Apostołów, bo to także twoja osobista historia.
Hildebrand pochodził ze słonecznej Toskanii we Włoszech, ale imię miał brzmiące raczej germańsko. Miał ogromny wpływ na działalność papieży XI wieku. Sam został wybrany na papieża przez aklamację ludu rzymskiego, który domagał się jego wyboru, który potwierdzili potem kardynałowie. Umarł jednak na wygnaniu, poza Rzymem. Był zwolennikiem reform w Kościele. Walczył o niezależność Kościoła od władzy świeckiej, przypieczętował wprowadzenie celibatu dla księży diecezjalnych, walczył z symonią, kupowaniem stanowisk i urzędów kościelnych. 25 maja Kościół wspomina św. Grzegorza VII.
Hildebrand pochodził ze słonecznej Toskanii we Włoszech, ale imię miał brzmiące raczej germańsko. Miał ogromny wpływ na działalność papieży XI wieku. Sam został wybrany na papieża przez aklamację ludu rzymskiego, który domagał się jego wyboru, który potwierdzili potem kardynałowie. Umarł jednak na wygnaniu, poza Rzymem. Był zwolennikiem reform w Kościele. Walczył o niezależność Kościoła od władzy świeckiej, przypieczętował wprowadzenie celibatu dla księży diecezjalnych, walczył z symonią, kupowaniem stanowisk i urzędów kościelnych. 25 maja Kościół wspomina św. Grzegorza VII.
Przeżywaliśmy intensywnie okres Wielkiego Postu. Podejmowaliśmy wiele działań, które miały nam pomóc odkryć jakąś nową drogę do Boga. Pragniemy, żeby przeżyte Święta Wielkanocne wydały wiele dobrych owoców. Niech one w nas trwają poprzez opowieści 'On żyje!'
Przeżywaliśmy intensywnie okres Wielkiego Postu. Podejmowaliśmy wiele działań, które miały nam pomóc odkryć jakąś nową drogę do Boga. Pragniemy, żeby przeżyte Święta Wielkanocne wydały wiele dobrych owoców. Niech one w nas trwają poprzez opowieści 'On żyje!'
Opowieści wielkanocne to możliwość lepszego przeżycia Wielkanocy. Daj się ponieść wyobraźni ducha, przeżywaj całym sobą ten czas razem z Maryją, Marią Magdaleną i innymi uczniami. Opowieści wielkanocne to mini historie, które mogą się stać narzędziem i okazją do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Spróbuj i oczekuj na spotkanie.
Opowieści wielkanocne to możliwość lepszego przeżycia Wielkanocy. Daj się ponieść wyobraźni ducha, przeżywaj całym sobą ten czas razem z Maryją, Marią Magdaleną i innymi uczniami. Opowieści wielkanocne to mini historie, które mogą się stać narzędziem i okazją do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Spróbuj i oczekuj na spotkanie.
Przez całe życie był chorowity i cierpiał na epilepsję. Księdzem został mając zaledwie 23 lata. Całe życie poświęcił młodzieży i przybywającym do Rzymu pielgrzymom. 23 maja Kościół wspomina św. Jana Chrzciciela de Rossi.
Przez całe życie był chorowity i cierpiał na epilepsję. Księdzem został mając zaledwie 23 lata. Całe życie poświęcił młodzieży i przybywającym do Rzymu pielgrzymom. 23 maja Kościół wspomina św. Jana Chrzciciela de Rossi.
Nieczęsto się nam zdarza być na audiencji u Ojca Świętego. Dla małej grupy redaktorów jezuickich czasopism europejskich była to niepowtarzalna okazja do bycia blisko Franciszka. To, co uderzało to ciepło i serdeczność. I poczucie, że jest się wśród swoich. I choć mówiliśmy różnymi językami, to język serca, gestu i mimiki był wspólny.
Nieczęsto się nam zdarza być na audiencji u Ojca Świętego. Dla małej grupy redaktorów jezuickich czasopism europejskich była to niepowtarzalna okazja do bycia blisko Franciszka. To, co uderzało to ciepło i serdeczność. I poczucie, że jest się wśród swoich. I choć mówiliśmy różnymi językami, to język serca, gestu i mimiki był wspólny.
Ewangelie na opisy kilku ostatnich dni życia Jezusa poświęcają nieproporcjonalnie dużo miejsca. Natomiast opisy spotkań wielkanocnych zdają się być krótkie i nieliczne. Umysłem jesteśmy skłonni uznać, że czas na 'Alleluja!', ale wciąż bardziej odczuwamy 'Wisi na krzyżu', albo 'Gorzkie żale'. Dajmy jednak pierwszeństwo prawdzie rozumu i wiary.
Ewangelie na opisy kilku ostatnich dni życia Jezusa poświęcają nieproporcjonalnie dużo miejsca. Natomiast opisy spotkań wielkanocnych zdają się być krótkie i nieliczne. Umysłem jesteśmy skłonni uznać, że czas na 'Alleluja!', ale wciąż bardziej odczuwamy 'Wisi na krzyżu', albo 'Gorzkie żale'. Dajmy jednak pierwszeństwo prawdzie rozumu i wiary.
Jest wzywana jako orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych. Doświadczyła łaski stygmatów. Jej ciało cudownie jest zachowane od zepsucia. Jest jedną z najpopularniejszych świętych na świecie. 22 maja Kościół wspomina św. Rite z Cascii.
Jest wzywana jako orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych. Doświadczyła łaski stygmatów. Jej ciało cudownie jest zachowane od zepsucia. Jest jedną z najpopularniejszych świętych na świecie. 22 maja Kościół wspomina św. Rite z Cascii.
Wielkanoc to dla chrześcijan pierwsze i najważniejsze święto. Gdyby Pan nie zmartwychwstał, ‘daremna byłaby nasza wiara’, jak powie św. Paweł. Czasami mamy jednak trudność, aby doświadczyć radości 'pustego grobu'. Łatwiej jest nam przeżywać krzyż, smutek i łzy. Opowieści wielkanocne są okazją do spotkania ze Zmartwychwstałym. Spróbuj!
Wielkanoc to dla chrześcijan pierwsze i najważniejsze święto. Gdyby Pan nie zmartwychwstał, ‘daremna byłaby nasza wiara’, jak powie św. Paweł. Czasami mamy jednak trudność, aby doświadczyć radości 'pustego grobu'. Łatwiej jest nam przeżywać krzyż, smutek i łzy. Opowieści wielkanocne są okazją do spotkania ze Zmartwychwstałym. Spróbuj!
Jest jednym z najbardziej znanych świętych. Uznawany jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. O jego popularności i kulcie świadczy wielość wizerunków i figur, stawianych przy rozstajach dróg, przepraw rzecznych i mostów. 21 maja Kościół wspomina św. Jana Nepomucena.
Jest jednym z najbardziej znanych świętych. Uznawany jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. O jego popularności i kulcie świadczy wielość wizerunków i figur, stawianych przy rozstajach dróg, przepraw rzecznych i mostów. 21 maja Kościół wspomina św. Jana Nepomucena.
Ewangelie bardzo krótko i w nielicznych epizodach opisują spotkania Jezusa z uczniami po Zmartwychwstaniu. Na opowieść o kilku ostatnich dniach życia Jezusa poświęcają nieproporcjonalnie dużo miejsca. Ale mimo to opisy spotkań wielkanocnych są dla nas okazją, aby przekonać się, że Jezus prawdziwie żyje.
Ewangelie bardzo krótko i w nielicznych epizodach opisują spotkania Jezusa z uczniami po Zmartwychwstaniu. Na opowieść o kilku ostatnich dniach życia Jezusa poświęcają nieproporcjonalnie dużo miejsca. Ale mimo to opisy spotkań wielkanocnych są dla nas okazją, aby przekonać się, że Jezus prawdziwie żyje.
www.santiebeati.it
Bernardyn był franciszkaninem, zwolennikiem obserwancji, stylu życia w pierwotnym duchu założyciela, św. Franciszka z Asyżu. Był kaznodzieją przyciągającym tłumy na place włoskich miast, bo kościoły nie były w stanie ich pomieścić. Niestrudzenie szerzył nabożeństwo do imienia Jezus. Kościół wspomina św. Bernardyna ze Sieny 20 maja.
Bernardyn był franciszkaninem, zwolennikiem obserwancji, stylu życia w pierwotnym duchu założyciela, św. Franciszka z Asyżu. Był kaznodzieją przyciągającym tłumy na place włoskich miast, bo kościoły nie były w stanie ich pomieścić. Niestrudzenie szerzył nabożeństwo do imienia Jezus. Kościół wspomina św. Bernardyna ze Sieny 20 maja.
DEON.pl
- Wręczyliśmy Franciszkowi pozdrowienia i życzenia od naszych czytelników, słuchaczy i użytkowników, szczególnie od tych, którzy polubili nasz franciszkowy fanpage na Facebooku - mówi o. Paweł Kosiński SJ, naczelny Deonu.
- Wręczyliśmy Franciszkowi pozdrowienia i życzenia od naszych czytelników, słuchaczy i użytkowników, szczególnie od tych, którzy polubili nasz franciszkowy fanpage na Facebooku - mówi o. Paweł Kosiński SJ, naczelny Deonu.
Wielkanoc to pierwsze i najważniejsze święto dla chrześcijan. Gdyby Pan nie zmartwychwstał, ‘daremna byłaby nasza wiara’, jak powie św. Paweł. I choć krzyż, smutek i łzy są bardziej 'namacalne', to możliwe jest przeżycie radości ‘pustego grobu’. Spróbuj i posłuchaj!
Wielkanoc to pierwsze i najważniejsze święto dla chrześcijan. Gdyby Pan nie zmartwychwstał, ‘daremna byłaby nasza wiara’, jak powie św. Paweł. I choć krzyż, smutek i łzy są bardziej 'namacalne', to możliwe jest przeżycie radości ‘pustego grobu’. Spróbuj i posłuchaj!
19 maja Kościół wspomina świętego papieża, Celestyna V. Zapewne byłby bardzo mało znaną postacią, gdyby nie zaskakujący fakt, że w naszych czasach, po ponad siedmiuset latach, papież Benedykt XVI postanowił abdykować i przestał być papieżem. Papież Celestyn V uczynił to w roku 1294.
19 maja Kościół wspomina świętego papieża, Celestyna V. Zapewne byłby bardzo mało znaną postacią, gdyby nie zaskakujący fakt, że w naszych czasach, po ponad siedmiuset latach, papież Benedykt XVI postanowił abdykować i przestał być papieżem. Papież Celestyn V uczynił to w roku 1294.
Daj się ponieść wyobraźni, wejdź i przeżywaj Wielkanoc razem z Maryją, Marią Magdaleną i innymi uczniami. Mini opowieści, na każdy dzień tego okresu, mogą być dla ciebie okazją do osobistego przeżycia spotkania ze Zmartwychwstałym. Daj sobie szansę i nie rezygnuj.
Daj się ponieść wyobraźni, wejdź i przeżywaj Wielkanoc razem z Maryją, Marią Magdaleną i innymi uczniami. Mini opowieści, na każdy dzień tego okresu, mogą być dla ciebie okazją do osobistego przeżycia spotkania ze Zmartwychwstałym. Daj sobie szansę i nie rezygnuj.
18 maja Kościół wspomina św. Stanisława Papczyńskiego. Już jako dziecko zdradzał ukierunkowanie na sprawy duchowe. Sporządzał ‘ołtarzyki’, organizował procesje na wzór kościelnych. Od młodości miał wielkie nabożeństwo do Bożej Opatrzności, do Męki Pańskiej, do Najświętszego Sakramentu, czy do Najświętszej Maryi Panny.
18 maja Kościół wspomina św. Stanisława Papczyńskiego. Już jako dziecko zdradzał ukierunkowanie na sprawy duchowe. Sporządzał ‘ołtarzyki’, organizował procesje na wzór kościelnych. Od młodości miał wielkie nabożeństwo do Bożej Opatrzności, do Męki Pańskiej, do Najświętszego Sakramentu, czy do Najświętszej Maryi Panny.