Zasady objęcia patronatem wydarzeń przez DEON.pl  

Z uwagi na duże zainteresowanie świadczeniami patronackimi DEON.pl zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane wiadomości.

  1. Zgłoszenia prosimy kierować na adres patronat@deon.pl
  2. W ramach patronatu publikujemy na DEON.pl informację prasową zapowiadającą wydarzenie oraz plakat.
  3. W niektórych przypadkach umieszczamy również relacje, podsumowania oraz galerie z wydarzenia (uzgadniamy indywidualnie).
  4. Nie publikujemy informacji na naszych profilach na portalu Facebook.
  5. W ramach patronatu nie umieszczamy banerów na naszej stronie, gdyż tego typu usługa jest traktowana jako reklama i jest ona płatna.
  6. Zawsze dostępną formą informowania o wydarzeniach za pośrednictwem DEON.pl jest nasz kalendarz (https://deon.pl/wydarzenia/form), który należy uzupełnić samemu.
  7. Zgłaszający jest zobowiązany do umieszczenia logo DEON.pl na swojej stronie internetowej oraz na wszelkich drukowanych materiałach promujących wydarzenie.

Logo DEON.pl jest dostępne pod adresem https://deon.pl/dla-mediow.