Acizjusz (Acyzjusz)

Imię męskie wywodzące się z łaciny - Acisius, co zgodnie z prawidłami języka polskiego przyswojone zostało jako Acizjusz lub Acyzjusz (zależnie od stopnia przyswojenia). Formalnie jest to gentilicium od nazwy rodu Acisia powiązanej etymologicznie z wyrazem pospolitym acies, aciei 'twarz, oblicze, spojrzenie; walka na słowa'.

W Polsce jako imię chrzestne nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Acisius, wł. Acisio.

Acizjusz z Kordoby dostąpił męczeństwa w czasie, który trudno ustalić. Prawdopodobnie za panowania Dioklecjana. Sławi go w swym Peristephanon (4, 19) Prudencjusz. Istnieją też wczesne pomniki jego kultu. Natomiast Passio z VIII w. (BHL 26) jest tworem na wskroś legendarnym. Męczennik wspominany jest 17 listopada.

Acizjusz (Acyzjusz)
 obchodzi imieniny