Adaldag

Jest to germańskie imię złożone; jako człon pierwszy występuję częsty w antroponimii germańskiej element adal- / adel- 'szlachetny, znakomity', a jako drugi -dag / -tag / -daga 'dzień'.

Z Polski nie umiemy wskazać osób noszących to imię.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adaldagus, niem. Adeldag.

Adaldag, arcybiskup Bremy i Hamburga. Urodził się około r. 900 w Saksonii. Był kolejno kanonikiem w Hildesheim, kapelanem i kanclerzem Ottonów. W r. 937 przystąpił do odnowienia i zreorganizowania metropolii bremeńsko-hamburskiej. Organizował też misje wśród Wieletów. Zmarł 28 lub 29 kwietnia 988 r. w Bremie.

Adaldag
 obchodzi imieniny