Adalgar

Jest to dwuczłonowe imię germańskie o przejrzystej budowie słowotwórczej. Jako człon pierwszy występuje częsty w imiennictwie germańskim element adal- / adel- / edel- 'szlachetny, znakomity', a jako człon drugi -gar / -ger / -gari 'oszczep'. Adalgar to zatem wojownik germański władający 'szlachetnym oszczepem', słynny z posiadania 'znakomitego oszczepu' (por. znaczenie imienia Ludgar / Ludger).

W Polsce imię nie jest poświadczone.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adalgarus, niem. Adalgar, Adalger.

Adalgar, arcybiskup Bremy i Hamburga. Był zrazu mnichem w Korbei. Potem towarzyszył biskupowi Rimbertowi. W r. 888 został jego następcą. Działalności misyjnej na północy prowadzić nie mógł, bo paraliżowały ją najazdy Normanów. Bronił natomiast niezależności swego biskupstwa od arcybiskupów Kolonii. Zmarł 9 maja 909 r. w Bremie.

Adalgar
 obchodzi imieniny