Ageran

Imię pochodzenia germańskiego złożone z elementów: ag- (- agil, agin) 'ostrze miecza' (swn. ecke) i -ran, które jest często spotykanym w antroponimii germańskiej skróceniem (szczególnie jako człon drugi) -hraban, -raban 'kruk'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ageranus, niem. Ageran, Agilran.

Ageran, we Francji nazywany także Ayran, Ayramne lub Ayrman, był mnichem w B-ze, w departamencie Côte-d'Or. W czasie najazdu Normanów nie uszedł jak inni, ale z pięcioma mnichami i małym chłopcem Adalrykiem pozostał w klasztorze. Wszystkich w r. 888 uduszono. Czczono ich potem jako męczenników w dniu 21 maja.

Ageran
 obchodzi imieniny