Agrypin

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen od imienia Agrippa. Pod względem semantycznym jest spieszczeniem imienia Agrippa lub formą patronimiczną oznaczającą 'syna Agrippy, do Agrippy należącego'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Agrippinus.

Święci, którzy nosili to imię, pięciokrotnie pojawiają się w starych martyrologiach. Dwie z tych martyrologicznych wzmianek możemy tu jednak pominąć. Jedna dotyczy nieznanego męczennika z Sirmium, wspominanego z kilku innymi 15 lipca; druga natomiast biskupa Autun, którego wymieniano pod dniem 1 stycznia. Wzmianek nie wzbogaciły dostatecznie jasno inne źródła, nigdy też nie rozwinął się kult tych świętych.

Agrypin, biskup Aleksandrii, był wedle listy sporządzonej przez Juliusza Afrykańskiego dziewiątym następcą św. Marka. Rządził w latach 167-180. Poza drobnymi szczegółami, przekazanymi przez Euzebiusza z Cezarei, nic więcej o nim nie wiemy. W Kościele koptyjskim wspomina się go 30 stycznia.

Agrypin, biskup Neapolu. Żył i rządził diecezją może w tym samym czasie co poprzedni. Był w każdym razie jednym z pierwszych biskupów Neapolu, brak natomiast jakichkolwiek wzmianek, które pozwalałyby na ustalenie przypuszczalnej chronologii jego biskupich rządów. W mieście go potem żywo czczono. Razem ze św. Justynem uchodził za szczególnego patrona i obrońcę. Zachowały się Miracula, skompilowane około połowy IX w. Wspomnienie obchodzono 9 listopada.

Agrypin, biskup Como. Na stolicy biskupiej osadził go Jan, schizmatycki patriarcha Akwilei. Zasiadał na niej prawdopodobnie w latach 607-615. Wiele drobnych napomknień wskazywałoby na to, że razem z wymienionym oraz z innymi biskupami północnej Italii odmawiał łączności z biskupami Rzymu. Podzielałby przeświadczenie, że papież Wigiliusz (537-555) oraz sobór konstantynopolitański (553) odstąpili od ustaleń soboru chalcedońskiego (Tria Capitula). Nie jest jednak pewne, czy rzeczywiście zajmował takie stanowisko i czy złożył podpis pod uchwałą schizmatyckiego synodu. W Como w każdym razie o tym nie pamiętano. Razem z innymi wczesnymi biskupami czczono go jako świętego. Wspomnienie obchodzono 17 lipca.

Agrypin
 obchodzi imieniny