Ansowin

W Polsce imię nie występuje.

Odpowiedniki obcojęz.: Ansovinus, Ansvinus, niem. Oswin, wł. Ansovino.

Było prawdopodobnie trzech świętych tego imienia. Mało są znani. Tu krótko przynajmniej o jednym z nich:

Ansowin, biskup Camerino (na pograniczu Umbrii). Gdy cesarz chciał go osadzić na wspomnianej stolicy biskupiej, zgodził się pod warunkiem egzempcji od służby wojskowej, do której przymuszano wówczas nawet biskupów. Sakrę przyjął w Rzymie. Zmarł w swym biskupim mieście 13 marca 861 r. Jego Vita (BHL 555) powstała dopiero około r. 960.

Ansowin
 obchodzi imieniny