Apulejusz

Jest to imię łacińskie wywodzące się z rzymskiego nomen gentilicium Appuleius (gens Appuleia), utworzonego od nazwy regionu Appulia. Imię pisano z jednym lub dwoma -pp-. Mogło się ono mieszać z innym cognomen rzymskim: Appulia.

W Polsce brak poświadczeń jego występowania.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Apuleius, Appuleius; gr. Apoul-ios, Appoul-ios.

Apulejusz
 obchodzi imieniny