Ariald

Jest to imię pochodzenia germańskiego, oboczne do Harald (zob. HAROLD), które składa się z członów: heri- (niem. Heer) 'wojsko' i -wald / -walt (od s.w.n. waltjan) 'władca, panujący'.

W Polsce nie było używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Arialdus, ang. Harald, niem. Harald, Ariald, Arialdo, wł. Arialdo.

Ariald. Urodził się około r. 1010 w okolicach jeziora Como. Studiował w Mediolanie, a zapewne także we Francji i w Hiszpanii. W r. 1057 był w Mediolanie diakonem. Jako taki rozpoczął walkę z rozpanoszonymi tamże nadużyciami w życiu kościelnym. Naraził się w ten sposób arcybiskupowi Widonowi, oskarżanemu o symonię. Razem z klerykiem Landulfem Cottą dał początek ruchowi, nazywanemu Patarią. Niepokoje, które wówczas powstały, uśmierzał legat papieski, św. Piotr Damiani. Powtórzyły się te niepokoje w r. 1066 i wtedy to Ariald poczuł się zmuszony do ucieczki z miasta. Nad Lago Maggiore dopadli go jednak siepacze Widona i w dniu 28 czerwca zamordowali. Kult zaaprobowano dopiero w r. 1904.

Ariald
 obchodzi imieniny