Asklas

Asklas, męczennik egipski. Zginął w Antinoe, a o jego męczeństwie przez utopienie świadczą stosunkowo wczesne Pasje: koptyjska, grecka i zapewne zaginiona łacińska. Synaksarium aleksandryjskie wspominało go pod dniem 20 stycznia, greckie 20 maja, a martyrologia łacińskie 23 stycznia.

Asklas
 obchodzi imieniny