Asklepiades

Jest to imię pochodzenia greckiego, genetycznie patronimicum od imienia Askl-piós. Askl-piád-s to 'syn Asklepiosa'.

W Polsce znane jedynie z mitologii.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Asclepiades, gr. Askl-piád-s.

Święci, którzy nosili to imię, w wykazach hagiograficznych tworzą maleńką, trzyosobową grupkę. Ale tylko jeden z nich występuje oddzielnie, nie pomieszczony w wyliczeniach męczenników, którzy zginąć mieli razem i nie byli wyodrębniani zbytnio przez hagiografów. O tym jednym kilka słów:

Asklepiades, biskup Antiochii (syryjskiej). Rządy objął w r. 211 po Serapionie. List Aleksandra Jerozolimskiego, skierowany do wiernych w Antiochii, wychwala jego zalety. Prawdopodobnie zasłynął z odwagi w czasie prześladowań. Zmarł w r. 218. Wspominano go w dniu 18 października.

Asklepiades
 obchodzi imieniny