Asklepiusz

Jest to zlatynizowana forma greckiego imienia Askl-piós, które nosił heros tessalski, czczony jako bóg zdrowia. Głównym miejscem kultu Asklepiosa był Epidaur. Stąd został przeniesiony do Aten przez Sofoklesa. W Rzymie czczony jako Aesculapius (Eskulap).

W Polsce znane z mitologii, a w formie łacińskiej jako nazwa lekarza.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Asclepius, Aesculapius, gr. Askl-piós, fr. Ascl-pe.

Repertoria hagiofraficzne odnotowują dwóch świętych, noszących to imię. Syryjski anachoreta, wspominany 25 lutego, mało jest znany, a jeśli czczony, to tylko lokalnie. Natomiast drugi, o którym kilka słów powiemy, występuje w zapisach pod dwoma imionami, które objaśniono powyżej.

Asklepiusz (Asklepiodat), biskup Limoges. Miał tam zasiadać na stolicy po św. Fereolu, a przed św. Lupusem, czyli w okresie między r. 591 a 629. Nic jednak ponadto o nim nie wiemy. Duchesne w swoich cennych ustaleniach biskupów dawnej Galii takiego pontyfikatu nie uznał. Wspominano go w dniu 23 grudnia.

Asklepiusz
 obchodzi imieniny