Badym

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od nazwy miasta w Azji - Badimum. Można je też interpretować jako skrócenie jakiegoś imienia germańskiego z pierwszym elementem bad- / badu- / bady- 'wojna, walka'.

Z Polski brak poświadczeń.

Odpowiedniki obojęz.: łac. Badimus, niem. Badin.

Było dwóch męczenników perskich, których zapisano pod tym imieniem. Tu kilka słów jedynie o tym, który bardziej był znany:

Badym (Badema, Badma), męczennik perski z B-t-L-ph-t. Po rozdzieleniu dóbr został mnichem w pobliżu swego rodzinnego miasta. Potem założył tam klasztor. W czasie prześladowania za panowania króla Szapura II (309-379) aresztowano go razem z siedmioma innymi mnichami i przez cztery miesiące poddawano rozmaitym torturom. Zginął w dniu 8 kwietnia z rąk renegata. Zachowały się syryjskie i greckie Acta jego męczeństwa.

Badym
 obchodzi imieniny