Baedan (Baetan, Baodan, Baitin

Jest to imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego), genetycznie spieszczenie imienia Baeth, Baith, Baoth 'chełpliwy, lekkomyślny'.

W Polsce imię nie występuje

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Baedanus.

Wypada tu zasygnalizować jedno z tych częstych w hagiografii irlandzkiej zjawisk, które nasuwają specjalistom problemy skomplikowane, trudne. Święci, którzy nosili takie lub też bliskobrzmiące imiona, są na pozór liczni, ale przy bliższych badaniach okazuje się zazwyczaj, że ich odrębność lub identyczność jest zagadnieniem nie do rozwiązania i że wiadomości o nich są na ogół późne, słabo uwierzytelnione. Ostatnia kompilacja wczesnych martyrologiów irlandzkich wymieniała piętnastu Baedanów, ale nie sposób powiedzieć o nich coś pewnego. W każdym razie to, które znane jest jako martyrologium Oengusa, wielu z nich nie wspomina. Tu więc dlatego kilka słów tylko o jednym, rozpoznanym stosunkowo dobrze:

Baedan, opat z Iona (Hy). Urodził się w r. 536 jako syn Brennana, wuja św. Kolumby. Ten ostatni zapewnił mu wychowanie oraz formację ascetyczną. Uczestniczył potem we wszystkich trudach Kolumby. Po śmierci fundatora (597) został po nim opatem. Jak długo piastował tę godność, nie wiadomo. Roczniki z Ulsteru wspominają jako rok jego śmierci - 598. Natomiast jego Vita (BHL 896) jest utworem późnym. Wspominano Baedana w dniu 9 czerwca.

Baedan (Baetan, Baodan, Baitin
 obchodzi imieniny