Baudomir

Jest to jedna z obocznych form imienia germańskiego BAUDOMAR.

Święty (a może święci-) tego imienia służyć może za przykład zjawiska, które w dziejach kultu oraz w literaturze hagiograficznej nie jest czymś odosobnionym. W katedrze w Toul czczono jakiegoś Akwitańczyka z VI stulecia; nazywano go tam popularnie Baumade lub Baumard. Natomiast w Le Mans podobnej czci doznawał Akwitańczyk, który był ponoć w okolicy mnichem i którego popularne imię brzmiało Bomer lub Baumer. Czy są dwie odrębne postacie- Przemawiałyby za tym dwa terminy ich wspomnień: 4 sierpnia i 3 listopada, ale jest to jedyny szczegół, który ich naprawdę dzieli. Nic zresztą poza tym o nich nie wiemy.

Baudomir
 obchodzi imieniny