Bobo(N)

Jest to frankońskie skrócenie i spieszczenie imienia ROBERT.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bobo, Bobon, fr. Bobon, Bovon, Bevons.

Bobo (Bovo). Urodził się około r. 940 w Noyers-sur-Jabron (departament Basses- -Alpes). Za przykładem ojca trudnił się zrazu żołnierką. Walczył przede wszystkim z hiszpańskimi Maurami, którzy wówczas niepokoili Prowansję. W czasie tych zmagań ślubował udać się jako pielgrzym do Rzymu. Vita (BHL 1383) przypisuje mu główne zwycięstwo, ale wiadomo skądinąd, że Prowansja zawdzięczała je hrabiemu Wilhelmowi I. Oddał się potem praktykom pobożnym. Wielkodusznie przebaczył też zabójcom swego brata. Do Rzymu pielgrzymował co roku. W czasie jednej z takich podróży ciężko zachorował. Zmuszony do zatrzymania się, pozostał w Vogherze, niedaleko Pawii. Tam zmarł w dniu 22 maja, prawdopodobnie w r. 986.

Bobo(N)
 obchodzi imieniny