Brokard

Imię pochodzenia germańskiego z grupy imion dwuczłonowych. W pierwszym członie zawarty jest element burg- (goc. bourgs) 'miasto, miejsce obronne', a w drugim -hard / -hart 'mocny, trwały'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Brocardus, Brochardus, ang. Brocard, fr. Brocard, Brochard, Brocart.

Brokard, przełożony karmelitów. Wedle późnych relacji urodzić się miał w Jerozolimie, ale nowsze badania wskazują na to, że pochodził z Zachodu. Wcześnie wstąpił w szeregi eremitów osiadłych na górze Karmel. Po śmierci Bertolda z Kalabrii został ich przełożonym. Jako taki w r. 1208 lub następnym od Alberta, patriarchy Jerozolimy, otrzymał regułę, obowiązującą odtąd w zakonie karmelitańskim. Zmarł w r. 1231 lub 1234. Jego kult zaaprobowała w r. 1564 kapituła generalna zakonu. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła tę uchwałę w r. 1628. Wspomnienie obchodzi się w dniu 2 września.

Brokard
 obchodzi imieniny