Cecydiusz

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone na podstawie perfektywnego tematu czasownika caedo, cec-di, caesum 'rąbać, ścinać, upolować' lub czasownika cado, cecidi, casum 'upadać, ulec, wylosować'.

W Polsce jako imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cecidius.

Cecydiusz
 obchodzi imieniny