Dąbrówka

Imię żony Mieszka I. W źródłach od XI do XIII wieku występuje w zapisie Dubravka (tak w roczniku praskim i kapitulnym krakowskim), w którym czeskie -ú- odpowiada polskiemu -ą-. W Kronice Thietmara mamy jednak formę Dobrava, co on sam i część kronikarzy interpretuje jako 'dobra'. Wydaje się, że w którymś źródle mamy błędny zapis imienia i jego interpretację. Można przyjąć, że Thietmar popełnił błąd. Imię to można wywodzić ze słowiańskiego rdzenia dąbr- 'ciemny', zatem dąbrowa to 'ciemnawa', 'o ciemnych włosach lub cerze'. Ale zdania na temat pierwotnego imienia chrześcijańskiej żony Mieszka I są podzielone. Niektórzy uczeni dają wiarę Thietmarowi i przyjmują, że imię żony Mieszka I brzmiało Dobrawa.

Dąbrówka
 obchodzi imieniny