Diomedes

Imię pochodzenia grecko-łacińskiego z grupy imion teoforycznych. W pierwszym członie zawarte jest imię Dia (Dzeusa), a w drugim -m-dos 'troska, rada'. Możemy więc to imię interpretować jako 'troskę Dzeusa' lub 'najwyższy, boski rządca'. Z -Iliady- znamy króla Argos charakteryzującego się -boską chytrością-.

W Polsce znane tylko jako starożytne imię greckie. Spotyka się je natomiast na Rusi Czerwonej jako Dymyd i stąd też nazwisko Dymidowicz.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Diomedes, gr. Diom-d-s, ros. Demid, Diomid, wł. Diomede.

Sześciu męczenników miało nosić to imię. Mało są znani i niepozorne były oznaki ich kultu. Tu przykładowo krótko o jednym:

Diomedes, męczennik z Nicei (w Bitynii). Miał być lekarzem. Zginął za wiarę, przy czym po jego śmierci odcięto mu głowę. Wedle synaksariów greckich towarzyszami jego męczeństwa byli Orestes i Rodon. Nastąpiło ono za Dioklecjana. Sam opis męczeństwa nie zasługuje na wiarę, niewątpliwe są natomiast wczesne oznaki kultu, zwłaszcza też czci oddawanej męczennikowi w Konstantynopolu. Wspomnienie przypada 16 sierpnia.

Diomedes
 obchodzi imieniny