Dobromysł

Jest to słowiańskie imię złożone. W członie pierwszym występuje temat przymiotnikowy dobro- (por. DOBROGOST), zaś w członie drugim -mysł (por. umysł) od wyrazu myśl.

Imię poświadczone już w Bulli gnieźnieńskiej (1136). W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone pod datą 22 stycznia.

Dobromysł
 obchodzi imieniny