Drauzjusz (Druzjusz)

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie wtórne cognomen od pierwotnego Drusus (częstego w rodach Liwiuszów i Klaudiuszów). Z kolei Drusus to użyty w funkcji nazwy własnej przymiotnik o znaczeniu 'mocny, cierpliwy, twardy, krnąbrny'. W inskrypcjach występuje w formach Drausius i Drusius.

W Polsce nie używane, ale znane z pocztu cezarów rzymskich.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Drausius, Drusius, ang. Drusus, fr. Drausin, Drousin, Drosin.

W dawnych wspomnieniach odnaleźć można dwóch świętych tego imienia. Byli biskupami w Galii. Tu wystarczy przedstawić tego, który był nieco sławniejszy:

Drauzjusz, biskup Soissons. Na stolicę biskupią wstąpił około r. 654. Był pasterzem gorliwym, zatroskanym zwłaszcza o klasztory. Sam wziął udział w zakładaniu klasztorów w Rhetondes oraz w Soissons. W tym ostatnim znalazł po śmierci miejsce swego spoczynku. Zmarł około r. 674. Wspominano go w dniu 5 marca.

Drauzjusz (Druzjusz)
 obchodzi imieniny