Emidiusz (Emigdiusz)

Imię o niejasnym rodowodzie. Najprawdopodobniej wywodzi się z greki lub, co mniej prawdopodobne, saksońskiego imienia boga Ermina. Do uproszczonej podstawy Erm- - Em- dodano sufiks patronimiczny -idius na wzór patronimików greckich.

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Emidius, Emigdius, Emygdius, wł. Emidio.

Emidiusz (Emigdiusz). Jako biskupa Ascoli w Picenum wspomina go Martyrologium Rzymskie w dniu 5 sierpnia. Miał być męczennikiem z czasów panowania Dioklecjana. Wedle Passio, zredagowanej rzekomo przez diakona Walencjana, papież Marceli wysłał go do Ascoli na przepowiadanie Ewangelii. W ciągu trzech miesięcy nawrócił niemal całe miasto. Wtedy to pretor Polemiusz skazał go na śmierć. Zginął z wielu innymi. W rzeczywistości papież o tym imieniu rządził od r. 307, a prześladowanie Dioklecjańskie ustało w r. 305. Natomiast pierwszym historycznie rozpoznanym biskupem Ascoli był Lucencjusz, który w r. 451 reprezentował św. Leona w Chalcedonie. Hagiograficzny utwór zredagowano zaś w XI lub XII stuleciu, niewątpliwie w związku z odnalezieniem i translacją w latach między 996 a 1052.

Emidiusz (Emigdiusz)
 obchodzi imieniny