Filadelfiusz

Imię pochodzenia łacińskiego, utworzone na wzór cognominów i gentiliciów od greckiego imienia Philádelphos 'miły bratu, miłujący brata'. Formalnie Filadelfius (Philadelphius) to 'syn Filadelfusa, pochodzący od Filadelfusa'. Słowiańskim odpowiednikiem Filadelfiusa może być Bratumił lub Miłobrat.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Philadelphius, ang., niem. Filadelfius, wł. Filadelfio.

W martyrologiach odnaleźć można trzech świętych tego imienia. Wszyscy należą do grup męczenników, pośród których ledwo są wymienieni. Tutaj przykładowo kilka słów poświęcimy jednemu:

Filadelfiusz, męczennik sycylijski. Miał być bratem Alfeusza, który widnieje na samym początku listy męczenników. Śmierć za wiarę ponieść mieli na Sycylii za Licyniusza. Pierwsi trzej z tej grupy uchodzić mogą za postacie autentyczne, potwierdzone w menologiach bizantyńskich, natomiast późna Passio jest utworem fabularnym, pozbawionym większego znaczenia. Męczenników czczono zwłaszcza w Lentini, a wspominano w dniu 10 maja.

Filadelfiusz
 obchodzi imieniny