Jakut

Jest to imię pochodzenia celtyckiego, a właściwie przyswojona przez Celtów brytyjskich forma imienia biblijnego Jakub.

U nas nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Iacutus, ang., fr. Jacut.

Jakut i Gwetenok (Winwal). Byli synami św. Frakana i jego żony Alby. Razem z rodzicami uszli przed Saksonami z Anglii i osiedlili się w okolicach dzisiejszego Saint-Brieuc, w Bretanii. Zostali następnie uczniami św. Rudoka. Potem sami założyli klasztor pod Landoac, z którego później wyłoniło się benedyktyńskie opactwo Saint-Jacut-de-la-Mer. Zmarli w pierwszej połowie VI stulecia. W r. 878 ich relikwie wywieziono z obawy przed najazdami Normanów. Wspomnienie obchodzi się w dniu 8 lutego.

Jakut
 obchodzi imieniny