Leonidas

Imię pochodzenia greckiego: Le-nidas / Le-níd-s; złożone jest z członów: lé-n- 'lew' oraz z sufiksu patronimicznego -idas / -ides. Le-nidas / Le-nides to 'pochodzący od Leona, z rodu Leona'. Znamy to imię z dziejów starożytnych; nosił je król Sparty Leonidas (V w. przed Chr.), słynny z bitwy pod Termopilami.

W Polsce jest rzadko używane. Częstsze jest u wyznawców Kościoła wschodniego (zarówno grekokatolików, jak i prawosławnych).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Leonides, Leonidas, ang. Leonidas, fr. Léonidas, Léonide, niem. Leonid, Leonidas, Leonides, ros., ukr. Leonid, wł. Leonida, Leonide.

W literaturze hagiograficznej występuje około siedmiu świętych tego imienia. Spora część to męczennicy znani ze zwięzłych wyliczeń, obejmujących większe grupy bohaterów wiary. Tu wystarczy wspomnieć dwóch, nieco lepiej rozpoznanych.

Leonidas, ojciec Orygenesa. To, co wiemy o Leonidasie, pochodzi z biogramu jego syna, włączonego przez Euzebiusza do Historii kościelnej. Był w Aleksandrii retorem. Miał siedmiu synów, z których najstarszym był sławny Orygenes, urodzony prawdopodobnie około r. 185. Leonidas sam wprowadził go na ścieżki wiedzy i dał mu zasmakować w znajomości Pisma Św. Można z rezerwą odnieść się do anegdot, które Euzebiusz opowiada o Leonidasie, ale trudno nie zakładać, że ku pełnemu chrześcijaństwu wiódł on swe dzieci przede wszystkim przykładem własnego postępowania. Gdy w r. 202 wybuchło prześladowanie, wywołane edyktem Septyma Sewera, Leonidasa aresztowano. Zginął, ścięty mieczem, a jego majątek skonfiskowano. Widnieje pod dniem 22 kwietnia w Martyrologium Rzymskim, wpisany tam przez Baroniusza, który ojca Orygenesa pomylił z męczennikiem z Koryntu.

Leonidas z Koryntu i siedem panien, męczennicy. Wiemy o nich z Breviarium Syriacum. Martyrologium Hieronimiańskie przekazało ponadto imiona dziewic, które razem z Leonidasem utopiono w morzu: Karyssa, Gallinia, Teodora, Nike, Nunecja, Kallis i Bazylissa. Wspominano ich 16 kwietnia. Niczego więcej nie przekazano. Przez pomyłkę Leonidasa uczyniono potem biskupem Aten, natomiast inni dla rozwiązania problemu tej rzekomej tożsamości usiłowali udowodnić, że w Koryncie śmierć poniosło dwóch Leonidasów.

Leonidas
 obchodzi imieniny