Milet

Imię pochodzenia greckiego, z kręgu imion mitologicznych. Nosił je Míl-tos, syn Apollona, założyciel miasta Milet w Azji Mniejszej.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Miletus, Militus, gr. Míl-tos, ang. Milet, Miletus.

Milet (Milit), biskup Trewiru (-) To mitologiczne greckie imię pojawiło się też na niektórych późnych listach biskupów Trewiru, a w Martyrologium Hieronimiańskim czytamy: in Treveris civitate Militi episcopi. Głowiono się nad tym, w jakim czasie należałoby uplasować pontyfikat takiego biskupa. Hipotezy wskazujące na czas panowania króla Childeryka (ok. 457-481) nie odpowiadają danym z innych świadectw. Rzecz wydaje się być nie do rozwiązania. Wspomniana wzmianka martyrologiczna znajdowała się pod dniem 19 września.

Milet
 obchodzi imieniny