Miłosław

Jest to imię dwuczłonowe pochodzenia słowiańskiego, złożone z elementów: miło- 'miły' oraz -sław. Imię poświadczone już w XII w. (1155 r.). Podobnie jak inne imiona z pierwszym członem miło-, mogło występować w formach skróconych: Miłosz, Miłoch, Miłoń. Od imienia tego pochodzi też żeńskie imię Miłosława, Miełosława, poświadczone od w. XIII. Od imienia Miłosław pochodzą nazwiska: Miłosławski, Miełosławski, Miłoński, Miłosz, Miłoszowski, Miłek.

W kalendarzu imion słowiańskich występuje pod datą 3 sierpnia, natomiast Miłosława (forma żeńska) - 2 lutego.

Miłosław
 obchodzi imieniny