Oldegar (Oldeger)

Imię pochodzenia germańskiego, które występuje też w obocznej formie Aldegarius. Utworzone zostało z członów: ald- / old- 'stary, posunięty w latach; wysoki' oraz -gar / -ger 'oszczep, lanca'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ollegarius, Oldegarius, Aldegarius, ang., niem. Oldegar, Oldeger.

Oldegar, biskup Barcelony. Urodził się w samej Barcelonie około r. 1060. Tam też był zrazu kanonikiem, potem przeorem augustianów w klasztorze S. Adrián de Besos. W r. 1111 został opatem w Awinionie. W pięć lat później powołano go na biskupstwo do rodzinnego miasta. W 1117 został ponadto arcybiskupem Tarragony. Gdy w r. 1123 ogłoszono hiszpańską wyprawę krzyżową, papież mianował go swym legatem. W Katalonii krzewił regułę św. Augustyna. Przyczynił się też do powstania unii Katalonii z Aragonią. Zmarł 1 marca 1137 r., ale jego wspomnienie obchodzono w dniu 6 marca. Kult zaaprobowano w r. 1675.

Oldegar (Oldeger)
 obchodzi imieniny