Przedpełk

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie. Jako człon pierwszy występuje przyimek przed-, a jako człon drugi temat rzeczownika -pełk / -połk 'drużyna, pułk' (por. Świętopełk). Imię poświadczone już w XII wieku w formie Przedpołk (1188) i XIII w. w formie Przedpełk (1241).

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone pod dniem 10 października.

Przedpełk
 obchodzi imieniny