Pupul

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od wyrazu pospolitego pupillus / pupulus 'sierota, chłopiec'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Pupulus, Pupillus.

Pupul, męczennik. W Martyrologium Rzymskim występuje z Cerealem, Kajuszem i Serapionem pod dniem 28 lutego. Nazwani zostali męczennikami aleksandryjskimi. Nic ponadto nie potrafimy o nich powiedzieć. Wolno przypuszczać, że stanowią - jak gdzie indziej - grupkę zebraną w jedno przez nieporadnego redaktora, który nie wiedział, co począć z jakimiś rozproszonymi, nie rozpoznanymi przez siebie zapisami.

Pupul
 obchodzi imieniny