Radzisława

Jest to żeńska forma imienia męskiego Radzisław. Imię Radzisław złożone jest z członu czasownikowego radzi- 'radzić' i członu rzeczownikowego -sław. Skróconą formą imienia Radzisław był Radzisz, od którego utworzono nazwiska, m.in.: Radziszewski, Radziszowski. Żeńska forma imienia - Radzisława poświadczona jest w dokumentach w formie pełnej Radzisława i spieszczonej Radziesza.

W kalendarzu imion słowiańskich Radzisławę umieszczono pod datą 9 grudnia.

Radzisława
 obchodzi imieniny